Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zapojte se do soutěže Propojený svět

Související stránky

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Českou asociací science center (ČASC) vyhlašuje již třetí ročník výtvarné soutěže Propojený svět – život ve městě budoucnosti. Soutěž je ve dvou blocích určena jednak žákům a studentům základních a středních škol, jednak studentům uměleckých fakult a mladým vědcům z vysokých škol.

Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí s důrazem na změnu životního stylu a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce.

Díla a přihlášky dle platných regulí TA ČR přijímá do pátku 14. října 2016.
Jednou z cen pro nejlepší díla je účast na prestižní Business škole SP ČR, která se koná již 3. – 4. listopadu 2016. Do té doby musí jury zasednout a vybrat tři nejlepší práce z každé kategorie.

Podtitul soutěže “Život ve městě budoucnosti” poukazuje na změny v životním prostoru města, kterým čím dále tím více procházejí inovační a technologické procesy s mnoha důsledky pro kvalitu života jejich obyvatel. Koncepty rozvoje měst mají již nyní bezpočet přívlastků, jako např. propojené město (Connected City), zelené město (Green City), technologické a uzlové město (Technology & Transport City) aj. V rámci nastupující IV. průmyslové revoluce, resp. s rozvojem průmyslu získává na významu koncept města chytrého (Smart City). Základní vizí chytrého města je dosáhnout propojení vysoce rozvinuté městské infrastruktury (energetické, telekomunikační, dopravní, environmentální) a podnikání včetně kulturních a vzdělávacích institucí na území města do jednoho maximálně funkčního a efektivního celku. Nicméně žádné město by nemohlo dosáhnout plnohodnotně svého přívlastku, kdyby nejdříve nebylo kreativní (Creative City). Kreativní město je základem pro jakýkoli další koncept rozvoje měst budoucnosti, neboť je to takové město, které zná své kulturní dědictví a je si vědomo svých jedinečných hodnot v globální konkurenci a které dokáže připravit prostředí pro rozvoj talentu a nadání. Je to město, které využívá ducha svých obyvatel pro rozvoj vědy, výzkumu, podnikání a inovací a jehož komunita je semknutá a tolerantní.

Pravidla soutěže pro VŠ