Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Winston Econ Art 2010

Vysoká škola ekonomická v Praze se 31.5.2010 opět proměnila v dějiště předávání filmových, grafických a fotografických cen. Slavnostní vyhlašovací večer soutěže konaný ve Vencovského aule odhalil letošní finalisty soutěže studentské kreativity Winston Econ Art. Tradiční motto „kreativita napříč generacemi“ bylo doplněno sloganem „kreativita napříč obory“. Svědčí o tom díla v kategoriích web-design nebo produktová fotografie. Klání studentů denního studia VŠE, VOŠIS, FELu ČVUT i studentů seniorů z U3V VŠE je již tradiční ukázkou kreativního a tvůrčího ducha studentů ekonomických i technických oborů. Festival ozdobili svou přítomností vážení hosté ze světa praxe a vrcholní představitelé akademické obce. Zahájení na vlnách písně „Wonderful world“ v klavírním podání i závěrečného slova se ujal rektor pořadatelské univerzity pan Richard Hindls. Cenu za nejlepší dokumentární film předali tři králové tří fakult a to děkani
Luboš Marek za FIS VŠE, Jaromír Veber za FPH VŠE a Boris Šimák za FEL ČVUT. Cenu za scénář předal vedoucí centra sportu VŠE Miloš Pádivý. Hosté mimo akademickou obec byli následující. Společnost Zoner, sponzora letošního ročníku, reprezentoval její marketingový ředitel Jan Kupčík, za časopis Font to byl jeho vydavatel a grafik Ondřej Kafka. Svět fotografie vyslal opravdovou celebritu a to známého fotografa Tona Stana. Hned dvojího zastoupení se na
festivalu dočkala Česká televize a to v osobách dramaturgyně Darji Macákové a art direktora ČT24 Alana Záruby. Hlavním festivalovým lákadlem jsou tradičně studentské krátké filmy a proto nesměli chybět hosté i z této oblasti jako herec, režisér a pedagog Ondřej Kepka, režisér a producent Miloslav Šmídmajer nebo pan režisér Tomáš Kulík. Perlou večera byla koncertní kytaristka, skladatelka a zpěvačka předávající ceny za zvuk a hudbu, paní Lenka Filipová.

Z přihlášených 763 prací byla vybrána širší nominace. Ta byla součástí doprovodného programu, který nabídl
výstavu nominovaných děl v předsálí auly.

  • Nominované filmy naleznete zde
  • Díla z širší nominace lze nalézt zde
  • Video záznam z galavečera je umístěn zde
  • Fotografie z galavečera a přehled širších nominací v jednotlivých kategoriích si můžete prohlédnout zde

Soutěž a celý festival připravila Grafická a multimediální laboratoř FIS VŠE ve spolupráci s AVO VC VŠE. Hlavním

sponzorem, který věnoval ceny do soutěže, byla společnost Zoner. Mediálním partnerem byl časopis Font.
Realizační štáb by chtěl touto cestou poděkovat všem účastníkům soutěže za jejich zájem a kreativní úsilí a dále

také všem spolupracovníkům a podporovatelům.

GML – štáb WEA 2010