Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
VideoVzpomínka na Seznamovák 2011

Související stránky

V září
2011 se konalo soustředení nových studentů oboru Multimedia v ekonomické praxi
a oboru Informatika Fakulty informatiky a statistiky VŠE.

VideoVzpomínka
1

Videovzpomínka
2

Sice nesedí formát (alespoň jsme štíhlejší) a mě
se kousne IE při pokusu o celou obrazovku, jako vzpomínka je to ale OK. Podle
výběru záběrů a podle střihu můžete hádat, který z dokumentů točil a stříhal
doc. Horný a který Milan Hicz.

Dokument
foto:
Stanislav Horný, Kristýna Horná, Michael Jarolín, Daniel Mašek, Martin
Seko, Jana Bedřichová a Filip Truhlář.

Akci
uspořádaly studentské spolky BizIT a IndiVisuals za „odborného dohledu“ učitelů
z Centra tělesné výchovy a sportu, z Grafické a multimediální laboratoře FIS a
z Katedry informačních technologií FIS.

„Seznamovák
2011“
se konal v krásném prostředí sportovního a rekreačního střediska CTVS u
řeky Lužnice v Dobronicích u Bechyně.

Tešíme
se na Seznamovák 2012

Za
pořadatele

Stanislav
Horný