Termíny státních zkoušek v LS 2018

Státní bakalářské zkoušky z oboru Multimédia v ekonomické praxi a obhajoby bakalářských prací proběhnou v LS 2017/18 v termínech:

Na tyto termíny budou přihlášeni studenti, kteří si zapíší mimosemestrální kurzy MED a DIP_B nejpozději 2.5.2018. Student se nezapisuje na konkrétní termín zkoušky, je mu přidělen.

Student, který chce absolvovat státní zkoušku v některém z uvedených termínů musí:

 

Státní zkoušky z vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace proběhnou v termínu

Na tento termín se studenti přihlašují sami. Kapacita termínů v InSISu bude stanovena dle počtu přihlášených studentů na mimosemestrální kurz 4MK dne 2.5.2018.

Přesnější harmonogram zkoušení obdrží studenti několik dnů před zkouškou.

 

Obhajoby diplomových prací proběhnou pravděpodobně v termínech

Kapacita termínů v InSISu bude stanovena dle počtu odevzdaných diplomových prací do 2.5.2018.

Termíny budou v InSISu otevřeny k přihlašování po tomto datu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague