Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zájemci o studium MVEP

Bakalářský obor Multimédia v ekonomické praxi

Charakteristika oboru

Garant: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Od roku 2011 je pro zájemce o bakalářské studium otevřen prakticky zaměřený obor “Multimédia v ekonomické praxi”. Obor je vyučován na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. První přijímací zkoušky na tento obor proběhly v červnu 2011. Výuku po technické i metodické stránce zajišťuje Grafická a multimediální laboratoř.

Multimédia jsou aktuálně nejvíce používaným prostředkem komunikace informací využívajícím současného působení více prvků (fotografie, grafika, animace, video, text, zvuk). Pro jejich zpracování i prezentaci jsou široce používány různé formy audiovizuálních, informačních a komunikačních technologií. S rozšíření a dostupností technologií se dnes multimediální produkty vyskytují prakticky ve všech sférách lidské činnosti jako nástroj komunikace a je žádoucí podporovat nejen kvalifikovanou tvorbu těchto produktů, ale také jejich správné chápání a přijímání, neboli vizuální gramotnost.

Studenti projdou jednotlivými oblastmi a na základě vlastní preference si zvolí téma, oblast i formu závěrečného projektu, který studium uzavírá a slouží jako praktický základ pro bakalářskou práci. Obor je postaven na konkrétní profesní orientaci, čímž je absolvent připraven na vstup do praxe.

Studijní plán v ISIS

Profil absolventa

Absolventi oboru získají vyváženou kombinaci konkrétních kreativně-multimediálních dovedností s přehledným ekonomickým vzděláním. Studenti absolvují výuku klasických hospodářských a jim příbuzných oblastí jako ekonomii, právo, účetnictví, management, marketing nebo podnikovou ekonomiku. V rámci oborové profilace pak studují produkční řetězce, účely a postupy tvorby jednotlivých prvků multimédií jako jsou digitální fotografie, počítačová grafika, digitální video, zvuk nebo webdesign. Studium je zejména ve svých oborových předmětech směřováno na vlastní kreativní a produkční práci vedenou jak individuální, tak týmovou formou. Prakticky orientované kurzy probíhají z velké části formou laboratorních prací a studenti vytvářejí reálné produkty pomocí vlastních i školou propůjčených technologií. Vždy je kladen důraz na ekonomické zapojení tvůrčí oblasti v rámci vizuální komunikace organizace jak v prezentačních, tak v komunikačních ohledech.

Absolvent se stane multimediálním odborníkem se znalostí ekonomického a procesního fungování organizace. Bude umět navrhnout a realizovat optimální nástroje a využívání multimédií v komunikaci organizace. Takoví odborníci jsou schopni multimediální produkty vytvářet i publikovat, nebo je využít pro vnitřní potřeby. V rámci komplexnějších zakázek jsou způsobilí fungovat i jako kvalifikovaní zadavatelé nebo hodnotitelé.

Možné pracovní uplatnění

Absolvent může nalézt uplatnění v celém řetězci vzniku multimediálního produktu od managementu, marketingu a PR až po jednotlivé odborné profese:

 • Grafik reklamní společnosti nebo podnikový grafik / tvůrce a zpracovatel grafických návrhů
 • Sazeč firemních dokumentů
 • Zadavatel firemního multimediálního produktu / PR koordinátor, art direktor
 • Tvůrce firemních multimédií / pořizování a zpracovávání audiovizuálních záznamů
 • Hodnotitel multimediálních zakázek
 • Konzultant v oblasti multimediální propagace
 • PR pracovník
 • Webmaster, webdesigner
 • Tvůrce uživatelských rozhraní (interface designer)
 • Multimediální žurnalista ve službách podniku nebo jiné organizace (internetový portál, státní správa, lokální kabelová televize)
 • Produkční multimediálních výstupů (projektový manažer)
 • Editor, efektový 2D specialista v postprodukčních společnostech
 • Zvukař a pracovník post-produkce v reklamních a nahrávacích studiích
 • Pracovník televizních a filmových produkčních společností
 • Produkční manažer v reklamní a postprodukční  společnosti

Znalosti, dovednosti, kompetence

 • Praktická znalost principů informačního a grafického designu
 • Příprava a tvorba tištěných materiálů
 • Návrh a realizace vizuálního stylu firmy, tvorba grafického manuálu
 • Realizace www stránek firmy, projektu, integrace multimédií do www projektů
 • Fotodokumentace, reklamní fotografie, produktová fotografie, fotografie pro web
 • Používání grafického a audiovizuálního software
 • Audiovizuální tvorba pro podnikové účely (natáčení, střih, post-produkce)
 • Zpracování zvuku pro video a pro web
 • Uplatnění multimédií ve firmách a společnosti, možnosti využití multimédií pro naplnění cílů firmy, návaznost multimediálního produktu na hospodářskou praxi
 • Znalost celého řetězce tvorby multimediálního produktu
 • Řízení multimediálního projektu
 • Chápání a zpracování vstupů (kvantitativní data, postupy nakládání s nimi)
 • Právní, společenské a ekonomické aspekty tvorby a uplatnění multimédií
 • Uvedení multimediálního projektu do praxe
 • Hodnocení úspěšnosti a vhodnosti multimediálního produktu pro jeho cílovou skupinu
 • Vedení lidí a práce v týmu, řízení firem a útvarů v oblasti multimédií
 • Prezentační a komunikační dovednosti
 • Využití informačních a komunikačních technologií a multimédií v prezentaci informací
 • Principy marketingu a PR, fungování, znalost výrazových prostředků a jejich účinku
 • Řešení konfliktů a krizová komunikace
 • Schopnost komunikace se subjekty zainteresovanými v procesu tvorby multimediálního produktu
 • Orientace v problematice vizualizace informací
 • Podpora a rozvoj kreativity
 • Technické dovednosti (grafika, foto, video, web)
 • Znalost principů tvorby uživatelských rozhraní
 • Schopnost osobního vystupování při prezentaci nejen multimediálních produktů
 • Orientace ve fungování firemní sféry – právo, podniková ekonomika, management, účetnictví, řízení projektů

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách Fakulty informatiky a statistiky: Přijímací řízení