Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkoušky z vedlejší specializace 4MK

Termíny státních zkoušek vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace

V ZS 2017/2018 se budou státní zkoušky z VS 4MK a obhajoby diplomových prací konat ve dnech:

 • 1.2.2018
 • 2.2.2018

V LS 2017/18 proběhnou SZ a obhajoby DP ve dnech:

 • 14.6.2018
 • 19.6.2018

Studenti se na termín státních zkoušek přihlašují v InSISu pod identem 4MK. Na zkoušku s sebou přinesou potvrzení o splnění všech podmínek pro skládání SZ z VS 4MK.

Harmonogram zkoušení bude studentům sdělen cca týden před termínem SZ.

Okruhy ke státní zkoušce z vedlejší specializace 4MK

1. Komunikace a komunikační procesy. Komunikační modely (vysvětlete a nakreslete schémata.). Druhy komunikace (média, řeč, zaujměte postoj k funkci veřejnoprávních médií). Význam komunikace a především vizuální komunikace.
2. Vizuální komunikace – historie, osobnosti a principy. Historický vývoj vizuálně vnímatelných sdělení. Osobnosti historie vizuální komunikace. Ikony, indexy, symboly a arbitrální znaky.
3. Kreativní expozice. Jaké jsou? Jejich význam z pohledu záměru formy sdělení (vyjádření „iluze“ prostoru a pohybu). Technické a kompoziční zásady jednotlivých řešení.
4. Multimediální technologie – nástroje, možnosti, uplatnění. Cyklus tvorby multimediálního projektu. Hlavní cíle vizuální komunikace. Multidisciplinarita prezentace informací.
5. Cíle, nástroje, zásady a realizace jednotného firemního stylu. Základní prvky firemního stylu a jejich tvorba
6. Nástroje, zásady, možnosti pořizování audiovizuálních prvků budoucích multimediálních prezentací.
7. Porovnejte: Bitmapová grafika (výhody, nevýhody, aplikační možnosti). Vektorová grafika (výhody, nevýhody, aplikační možnosti).
8. Vlastnosti světla a práce se světlem při fotografování nebo filmování. Ovládání a nastavení techniky když je světla moc nebo málo…
9. Firemní kultura, identita a image. Odvozené prvky firemního stylu. Obsah a význam grafického manuálu.
10. Význam, typy a kategorie firemních značek. Etapy a zásady tvorby firemních značek. Základní funkce vektorových programů.
11. Design vizitek a dopisních papírů. Obrazové prvky v sazbě (pořízení a zásady umístění).
12. Postup výroby filmu. Zásady komunikace a chování na place. Postprodukce – etapy.
13. Hlavní profese ve filmovém štábu. Zásady komunikace mezi profesemi při tvorbě filmu.
14. Fotografování: vyvážení bílé (princip, použití), co je a k čemu je clona, jaké jsou režimy měření expozice, zaostřování a hloubka ostrosti – velká / malá hloubka hloubka (jak nastavit a k čemu využít)
15. Redesign loga a celého firemního stylu. Důvody, princip, postup a zásady redesignu. Vektorová grafika (výhody, nevýhody, aplikační možnosti).
16. Pravidlo filmové osy, možnosti porušení pravidla. Smysl a princip storyboardu.
17. Velikosti záběru (emoce a informace, využití). Film a světlo, směr světla. Produkce filmu.
18. Fotografický vs. filmový obraz. Parametry záběru a předpoklady pro střih (co z nich se musí při střihu změnit). Nakreslete příklad formou storyboardu.
19. Pohyby kamery (vnitřní a vnější, pojmy: rakurz, švenk, dorovnání, nájezd, změna ohniskové vzdálenosti…).
20. Kompoziční pravidla při fotografování. Proč se používají? Jaké jsou? Charakterizujte každé z nich, jak je to s porušováním kompozičních pravidel? Význam barev ve fotografii
21. Filmování: perzistence zrakového vjemu, triáda, „předsnímací jednoty“, Kulešovovův efekt, techniky střihu
22. Technické aspekty pořízení fotografie (technika, ostření, hloubka ostrosti, volba ohniskové vzdálenosti, EV, nastavení bílé)
23. Filmová řeč – nástroje (kamera, zvuk, střihová skladba, scéna).
24. Expoziční trojúhelník. Co to je? K čemu slouží? Definujte každou jeho součást (účel, typické použití, rizika krajních hodnot). K čemu je kompenzace expozice
25. Workflow editace fotografií. Faktory správné expozice a jejich vliv výslednou fotografii.
26. Ovládání fotoaparátů – řešení situace, když je málo / hodně světla. Nastavování citlivosti a šum. Vliv ohniskové vzdálenosti a clony na výsledný obraz
27. Barvy a tvary. Parametry a dělení barev. Barevné modely. Vnímání a vlastnosti barev. Gamut. Základní tvary, jejich působení a využití.
28. Základní principy designu: Kompoziční prvky, jejich působení a využití v kompozicích (+ příklady)
29. Základní principy designu: Kompoziční pravidla, jejjch využítí v praxi k naplnění záměru komunikace (+ příklady)
30. Produkční řetězec: brief, debrief, kreativní brief, mediasplit a mediální plánování
31. Strategie v multimediální komunikaci. Situační analýza, insight, charakteristika cílové skupiny, produktu / služby, konkurence, vnějších vlivů, pozice značky
32. Projektový management v oblasti multimédií. Popis projektu, účastníci a role, cíle projektu, metriky, výstupy, zdroje, časové hledisko, fáze.
33. Teoretická východiska multimediální komunikace. Teorie komunikace, modely komunikace, interaktivita, kognitivní procesy, multimédia, informace a znalosti
34. Jak lze v designu (grafika, fotka) vyjádřit prostor? Psychologický význam „tvrdých hran a ostrých úhlů“ a vhodné využití v designu
35. Jak lze v designu (grafika, fotka) vyjádřit pohyb? Psychologický význam „měkce zakřivených“ tvarů a vhodné využití v designu
36. Práce a povinnosti producenta a produkčního. Pravidlo „jednoty směru pohybu“

Literatura

Základní:

 • HORNÝ, S. a kol. Úvod do multimédií Praha Oeconomica 2013, ISBN 978-80-245-1987-6
 • HORNÝ, S. Vizuální komunikace firem Praha Oeconomica 2004 80-245-0762-5
 • HORNÝ, S. Digitální fotografie a její zpracování Praha Oeconomica 2005 80-245-0797-8
 • KELBY, S. Adobe Photoshop CS3 : úpravy digitálních fotografií : unikátní 7bodový systém Scotta Kelbyho pro vylepšení a úpravy vašich digitálních fotografií Brno Zoner Press 2008 978-80-86815-90-9
 • HORNÝ, S. Počítačová grafika Praha Oeconomica 2006 80-245-1104-5
 • BLAŽEJ, B. Grafická úprava tiskovin Praha SPN 1990 990001974X
 • BERAN, V. Aktualizovaný typografický manuál Praha Kafka design 2003

Doporučená:

 • VAUGHAN, T. Multimedia : making it work New York McGraw-Hill 2008 978-0-07-226451-7
 • SCHELLMANN, B. Média : základní pojmy, návrhy, výroba Praha Europa-Sobotáles 2004 80-86706-06-0
 • HORNÝ, S. Od DTP k pre-pressu Praha Grada 1997 80-7169-340-5