Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U058 Zoner Photo Studio – editace fotografií 3

Vyučující

Ing. Martin Seko (Grafická a multimediální laboratoř, Fakulta informatiky a statistiky VŠE, e-mail: martin.seko@vse.cz)

Obsah

Cílem kurzu je projít celý proces tvorby fotografie od nastavení fotoaparátu, přes focení po postprodukci – úpravy – a archivaci fotografií a prohloubit jak teoretické znalosti, tak dovednosti práce s programem Zoner Photo Studio.

Studenti si v první části kurzu zopakují znalosti a dovednosti získané v kurzech U056 a U057 praktickým procvičováním jednotlivých kroků workflow včetně kreativní kompozice, částečně pak znalosti z dalších fotografických kurzů z portfolia U3V. Dále si osvojí pokročilé možnosti správy fotografií (práce s alby, informacemi o fotografiích, vyhledávání, hromadné operace, …) či znalosti z oblasti barev. Závěrečná část kurzu bude v režii studentů, kteří budou moci ovlivnit jeho obsah.

V případě dobrého počasí bude do začátku výuky zařazena fotoprocházka případně další výuka v exteriérech, na které studenti pořídí materiál pro využití v následujících hodinách kurzu. Samozřejmostí je pokračování v tzv. „FotoPoradně“, kdy budou moci studenti veřejně prezentovat své fotografické práce a konzultovat je jak s vyučujícím, tak se svými kolegy.

Hlavní oblasti
– základy práce s fotoaparátem (nastavení, ovládání)
– základy kompozice, práce se clonou a časem (hloubka ostrosti, zastavený/naznačený/sledovaný pohyb)
– zpracování digitální fotografie v počítači – kompletní workflow, kreativní expozice
– správa fotografií – katalogy, alba, informace o fotografiích, třídění pomocí značek, hodnocení
– správa fotografií – možnosti vyhledávání, hromadné operace, zobrazování různých informací
– prohloubení teoretických znalostí, pokročilé funkce programu Zoner Photo Studio

Nezbytné předpoklady pro absolvování kurzu

NUTNOU PODMÍNKOU PRO ZÁPIS DO KURZU U058 JE ABSOLVOVÁNÍ KURZŮ U056 A U057 (U058 navazuje na tyto dva kurzy, jsou vyžadovány znalosti, které jejich absolvováním studenti získali; pokud studenti v minulosti tyto kurzy neabsolvovali, nemohou si zapsat Zoner 3).

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzů o zpracování digitálních fotografií na počítači je dobrá znalost základů práce na PC. Předpokládá se, že student má možnost domácí práce na PC (vč. připojení na Internet), nebo možnost docházet do učebny SB 307 v čase k tomu určeném.

Na jiné stránce jsou podrobně specifikovány požadované vstupní znalosti a dovednosti. Doporučujeme si tyto znalosti pečlivě pročíst, případně doplnit. Lze také využít kurz U051 Zaklady práce na PC, případně i kurz U064 Prezentování fotografií.

Literatura

– Počítačová grafika, VŠE, 2006, HORNÝ, S.,

– Digitální fotografie a její zpracování, VŠE, 2005, HORNÝ, S.,

– Vizuální komunikace firem, VŠE, 2004, HORNÝ, S.,

– Základy počítačové grafiky, VŠE, U3V, 2007, HORNÝ, S.

Materiály ke kurzu