Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U056 Zoner Photo Studio – editace fotografií 1

Vyučující

Dis. Kristýna Horná (Audiovizuální oddělení Výpočetního centra VŠE, e-mail: khorna@vse.cz)

Obsah

Hlavní část kurzu je věnována základním principům a postupům při editaci digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio. V části kurzu budou i vysvětlovány důvody vzniku „špatných“ fototografií a cesty jak tyto fotografie „vylepšit“.

Cíl

Seznámit studenty s celou problematikou vzniku, přenosu a editace a prezentace digitálních fotografií a vybavit je znalostmi a dovednostmi, nutné k tvorbě technicky i kompozičně relativně bezchybných fotografií.

Hlavní oblasti
– Základní nastavení programu, seznámení s prostředím a ovládáním programu.
– Základní funkce programu.
– Jaký je správný postup editace fotografií.
– Základy editace fotografií (např. ořez, perspektiva, úprava kontrastu, barev, odstraňování šumu).
– Selekce.

Nezbytné předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzů o zpracování digitálních fotografií na počítači je – bez ohledu na používaný aplikační program (Zoner Photo Studio, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop Elements, GIMP) – dobrá znalost základů práce na PC.

Na VŠE se nyní používají PC s operačním systémem MS Windows XP (SP3) CZ,  na učebně 307  osazené 2 GB RAM. Nainstalován je dále MS Office 2007, Zoner Photo Studio 13, Total Commander 7.03, Salamander 2.0 a další programy.
Předpokládá se, že student má možnost domácí práce na PC (vč. připojení na Internet), nebo možnost docházet do učebny SB 307 v čase k tomu určeném.

Požadované předpoklady budou u přihlášených ověřeny týden před začátkem kurzu v čase oznámeném na webu U3V VŠE. Drobné neznalosti budou studentům krátce vysvětleny po skončení testu. Po úspěšném absolvování ověření bude studentovi vydán certifikát pro vstup do kurzů editace fotografií a Digitálního videa.

Na jiné stránce jsou podrobně specifikovány požadované vstupní znalosti a dovednosti. Doporučujeme si tyto znalosti pečlivě pročíst, případně doplnit. Lze také využít kurz U051 Zaklady práce na PC, případně i kurz U064 Prezentování fotografií.

Literatura

– Počítačová grafika, VŠE, 2006,  HORNÝ, S.,

– Digitální fotografie a její zpracování, VŠE, 2005,  HORNÝ, S.,

– Vizuální komunikace firem, VŠE, 2004, HORNÝ, S.,

– Základy počítačové grafiky, VŠE, U3V, 2007, HORNÝ, S.

Materiály ke kurzu