Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U066 Digitální fotografování 2

Vyučující
– doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. (Grafická a multimediální laboratoř, Fakulta informatiky a statistiky VŠE, e-mail: horny@vse.cz)
– asistent: Dis. Kristýna Horná (Grafická a multimediální laboratoř, Fakulta informatiky a statistiky VŠE, e-mail:khorna@vse.cz)

Obsah

Expozice, zaostření, vyvážení bílé, atd., jsou technické aspekty fotografie. Jsou podmínkou nutnou – nikoliv však postačující! Aby fotografie byla i „hezká“ je třeba splnit ještě další, subjektivní, někdy i iracionální estetická hlediska. Fotografování je nejjednodušší aktivní kreativní vyjadřovací činnost, nejjednodušší tvůrčí postup v kterém každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím.

Kurz je určen pro „mírně pokročilé“ studenty, kteří občas fotografují, nebo kdysi občas fotografovali a přitahují je možnosti a chtějí své dovednosti prohloubit. Hlavním těžištěm je nejenom vlastní proces fotografování (ovládání techniky), ale především problematika tzv. kreativních expozic a kompozic. Kurz je určen těm, kteří chtějí přestoupit hranice obyčejné, byť technicky správné fotografie a chtějí se vydat cestou kreativity a experimentů s fotoaparátem a následně i s úpravou fotografií na PC.

Kurz je určen studentům, kteří již absolvovali kurzy U065 Digitální fotografování 1 a případně i kurz U056 Zoner Photo Studio – editace fotografií 1 . Oproti kurzu U065 budou jednotlivá témata vysvětlována  do větší hloubky a důraz bude kladen na kompoziční pravidla. Více prostoru bude také věnováno praktickým cvičením v exteriérech (fotoprocházky a workshopy a následné vyhodnocování studentských fotografií). Náročnost a hloubka výkladu bude ale přizpůsobena průměrné úrovni znalostí posluchačů v každém konkrétním kurzu.

Foto z FotoProcházek v exteriérech najdete na http://standahorny.rajce.idnes.cz/

Cíl

Cílem je seznámit studenty s nastavením správných parametrů expozice (clona, čas, ISO, kompenzace expozice, vyvážení bílé, apod.) a vybavit je podrobnějšími znalostmi kompozice (barva, struktury a rytmus, apod.). Cílem je i rozvinutí citlivosti vidění, práce se světlem, barvou, kompozicí, výběr motivů, nové vnímání a vidění světa okolo nás… V části kurzu bude využito i vybavení nové Grafické a multimediální laboratoře VŠE (kamery a fotoaparáty, špičkové počítače při demonstraci základů editace fotek a základů filmového střihu). Studenti budou samostatně nebo pod vedením vyučujících fotografovat a případně i filmovat dle jednotlivých zadaných témat a výsledky jejich práce budou následně konzultovány. Část výuky se proto bude odehrávat i praktickou formou v exteriérech (Kampa, Pražský hrad, apod.). Počítačová učebna bude využita k vyzkoušení základních principů úpravy fotografií na PC.

Získané dovednosti studentům umožní samostatně vytvářet fotografie nejenom technicky i kompozičně bezchybné, ale i kreativní a experimentální.

Součástí kurzu je i tzv. „digitální Fotoporadna“, kde budou mít studenti možnost prezentovat své fotografie a vyučující je následně okomentuje na přednášce (tj. „co je na té které fotce dobré a co se mělo udělat lépe a jinak“).

Hlavní oblasti
– Možnosti digitální fotografie a videa
– Základní a rozšířené funkce digitálních fotoaparátů a jejich ovládání
– Kompozice a barva ve fotografii
– Jak na typické motivy (krajina, portréty, interiéry, apod.)
– Varianty tzv. kreativních expozic

Literatura – skripta
– Digitální fotografie a její zpracování, VŠE, 2005, HORNÝ, S.
– Vizuální komunikace firem, VŠE, 2004, HORNÝ, S.
– Základy fotografování, VŠE, U3V, 2007, HORNÝ, S.

Materiály ke kurzu

Úkoly

A.      Průběžné úkoly – prezentace ve FotoPoradně („nepovinné“)
Cv_00_NovákB.jpg (volné téma ke konzultaci, proč je ta fotka divná?…)
Cv_01_NovákB.jpg (do 9ks „reportáž. . .” z víkendu, výletu, týdne, akce)
Cv_02_ (do 5 Ks fotek z oblíbeného místa (procházky, vyvenčit – park, chalupa)
Cv_03_ (do 5 Ks ČB můj dům, prostředí, ne byt, ale chodby, sklepy, střechy atd.)
Cv_04_ „portrét“ resp. nafotit své „nejbližší” (fotkou je charakterizovat)
Cv_05_ (do 10 Ks jak cítíte Vánoce/Velikonoce – atmosféra)
Cv_06_ (fotostory (cca 10 ks) – bez komentáře, musí být jasné z fotek, barevně vyrovnat)
Cv_07_Odlesky v architektuře
CV_08_Život ve městě
B.      Úkoly odevzdávané dle probíraných témat („povinné“!)
CV_09_NovákB.jpg Clona – scénická fotografie
CV_10_NovákB.jpg Clona – izolovaná fotografie
CV_11_Clona – makrofotografie
CV_12_Čas – Pohyb zmrazený
CV_13_Čas – naznačený pohyb
CV_14_Čas – sledovaný pohyb

Harmonogram semestru 2016 LS

U3V FOTO 2016 LS doc.Horný
Den / hodina Po 14:30-16 Po 16:15-17:45 Po 16:15-17:45 Po 18:00-19:30
Kurz FOT5 FOT3 FOT6 FOT2
týden datum
1  15.2 1. Zimní 1.
2  22.2 FOT5-1 FOT6-1 2.
3  29.2 2. Černobílá 3.
4  7.3 FOT5-2   FOT6-2 4.
5  14.3 FOT5-3 3. Noční 5.
6  21.3 dov. Dolomity dov. Dolomity dov. Dolomity dov. Dolomity
7  28.3 dov. Velikonoce dov. Velikonoce dov. Velikonoce dov. Velikonoce
8  4.4 FOT5-4 FOT6-3 6.
9  11.4 4. Sport 7.
10  18.4 FOT5-5 FOT6-4 8.
11  25.4 5. Dokument + krajina A 9.
12  2.5 FOT5-6 FOT6-5 10.
13  9.5 6. Dokument + krajina B 11.
1.zk ?
2.zk ? 7. Zbytek + Prezentace 7. Zbytek + Prezentace FOT6-6 + Prezentace 12. Zbytek + Prezentace
U3V FOTO 2016 LS
Po (lichý, resp. 1 t. sem. Po (sudý, resp. 2 t. sem.
14:30 Fot 5
16:15 Fot 3 Fot 6
18:00 Fot 2 Fot 2