Nultý ročník programu Multimédia v ekonomické praxi

Katedra multimédií FIS otevírá Nultý ročník programu Multimédia v ekonomické praxi. Studijní plán Nultého ročníku vychází ze studijního plánu akreditovaného bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi a obsahuje praktické předměty z oblasti multimédií, digitální fotografie, grafiky, filmové historie a ve volitelné sekci tvorby videa, řízení projektů nebo 3D grafiky a animace. Výuka probíhá prezenční formou jako běžné studium po dobu dvou semestrů.

Nultý ročník může být chápán jako příprava na studium programu Multimédia v ekonomické praxi nebo i jako roční samostatný vzdělávací program. Absolvent Nultého ročníku může v případě úspěšného přijetí na bakalářský program Multimédia v ekonomické praxi nebo na jiný program v rámci VŠE, požádat o uznání splněných předmětů.

Studium je určeno absolventům středního vzdělání s maturitou. Účastníci Nultého ročníku na závěr studia obdrží osvědčení s výpisem absolvovaných předmětů a jejich hodnocením.

Kód programu: C-MIM-ME
Studijní program: C-MIM-ME PCŽV Multimédia v ekonomické praxi
Forma: prezenční
Délka studia: 2 semestry
Kapacita: 15 účastníků/rok

 

Obsah studia

Studijní plán Nultého ročníku vychází ze studijního plánu bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi a obsahuje klíčové kurzy z oblasti multimédií, tvorby a zpracování digitální fotografie a vektorové grafiky, práce s textem, filmové historie a tvorby videa. Multimediální kurzy jsou doplněny kurzem managementu. V rámci závěrečného absolventského projektu pak účastníci uplatní znalosti a dovednosti získané v ostatních předmětech.

 

Studijní plán Nultého ročníku

1. semester

 • úvod do multimediální tvorby, prvky a význam multimédií,
 • nezbytné základy, bez kterých se žádný tvůrce obsahu neobejde,
 • základní principy vizuální komunikace, barvy, tvary,
 • nástroje multimédií, technologie a možnosti

Ident: 4ME101

 • základní principy počítačové grafiky,
 • práce s vektory, tvorba loga, vizitky a aplikace loga,
 • práce v grafických programech Adobe,
 • tvorba jednotného firemního stylu

Ident: 4ME110

 • principy fotografování,
 • pravidla kompozice, kreativní expozice,
 • tvorba a zpracování fotografií,
 • tvorba fotografií s akcentem na marketing a použití pro prezentaci informací

Ident: 4ME120

 • základy řízení podniku,
 • vlastnosti dobrého manažera,
 • plánování a rozhodování: vize, mise, strategie,
 • řízení lidí, personalistika
 • podnikání a inovace

Ident: 3MA114

 • stručná historie kinematografie,
 • druhy filmového vyprávění,
 • historické a ekonomické kontexty současné dominance americké vs. evropské produkce
 • nezbytný základ pro filmovou tvorbu

Ident: 4ME236

 • kontext sémiotiky,
 • prvky sémiotiky,
 • analýza multimédií

Ident: 4ME301

2. semester

Design bootcamp vyučovaný intenzivní mimosemestrální formou. Výuka probíhá v jednom týdnu.

Ident: 4ME281

 • fotografické žánry: sport, portrét, akt, produktová fotografie,
 • fotografické svícení, práce v ateliéru,
 • pokročilejší zpracování fotografií: retuš, montáž…
 • práce v kreativně – produkčním týmu,
 • právo ve fotografii

Ident: 4ME122

 • pokročilejší grafické procesy,
 • tvorba rozsáhlejších grafických dokumentů,
 • pravidla finální prezentace informací,
 • příprava grafických materiálů k tisku

Ident: 4ME112

 • závěrečný absolventský projekt, kde účastníci uplatní znalosti a dovednosti získané v ostatních předmětech
 • řešení projektu s přesahem do praxe
 • kurz vyučovaný mimosemestrálně (výuka probíhá intenzivní formou ke konci studia)

Ident: 4ME291

1. Základy audiovizuální komunikace 2. Řízení multimediálních projektů 3. Grafika a animace + 3D grafika
 • digitální video,
 • filmové vyprávění,
 • příprava natáčení, tvorba scénáře, natáčení a střih videa

Ident: 4ME231

 • řetězec multimediální produkce,
 • zadávání a vyhodnocování projektů,
 • tvorba multimediální komunikace

Ident: 4ME251

 • řízení postprodukčních projektů,
 • práce v programu Adobe After Effects,
 • principy a postupy tvorby 3D grafických prvků v programu Cinema 4D

Ident: 4ME213 + 4ME314

 

Požadavky na úspěšné absolvování jednotlivých předmětů jsou totožné s požadavky v rámci akreditovaných kurzů programu MvEP. Všechny předměty jsou zakončeny zkouškou.

V případě, že účastník zanechá studia dříve, neobdrží výše uvedené osvědčení, ale pouze potvrzení o úspěšně absolvovaných předmětech.

 

Poplatek za studium Nultého ročníku

Studium Nultého ročníku je zpoplatněno. Studium Nultého ročníku je realizováno za úplatu ve výši 26 500 Kč/semestr, celková cena je 53 000 Kč za roční studijní program. Platba za dvousemestrové studium je jednorázová.

 

Potvrzení o účasti na Nultém ročníku

Vzhledem k tomu, že Nultý ročník není bakalářským studijním programem, není možné vydávat účastníkům klasické potvrzení o studiu. Vydáváme ale Potvrzení o přijetí ke vzdělávání, které můžete využít např. jako doklad pro cizineckou policii.

 

Podmínky studia Nultého ročníku

Jako účastník celoživotního vzdělávání nemáte status studenta.
Ve smyslu zákona o vysokých školách nejsou účastníci Nultého ročníku studenty vysoké školy, ale účastníky celoživotního vzdělávání. Neskládají státní závěrečné zkoušky, ani nezískávají žádný titul. Pokud ale budou po absolvování Nultého ročníku úspěšně přijati na programMvEP, budou jim již absolvované předměty uznány do vysokoškolského studia.

Přijímací řízení a důležité termíny

Uznávání předmětů splněných v rámci Nultého ročníku v dalším studiu na VŠE

Rozhovor s absolventkami Nultého ročníku v časopisu iList


Katedra multimédií Fakulty informatiky a statistiky nabízí Nultý ročník založený na akreditovaném studijním programu bakalářského stupně studia Multimédia v ekonomické praxi. Nultý ročník je realizován v souladu s: