Doktorské studium

Vedoucí pracoviště GML a koordinátor doktorského studia na GML doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. horny@vse.cz
RB336
Pedagogická tajemnice GML Ing. Petra Bedřichová petra.bedrichova@vse.cz
RB336

 

Povinnosti doktorandů GML v prezenční formě studia

Za účelem plnění pracovních povinností mají doktorandi GML v prezenční formě studia k dispozici kancelář SB 305a ve Staré budově na Žižkově, pokud jim explicitně není určena jiná kancelář.

Seznam okruhů

Termíny obhajob

Důležité stránky věnované doktorskému studiu:

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague