Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkoušky

Státní závěrečnou zkoušku bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi tvoří dvě nedílné části:

  • státní zkouška ze studijního oboru, kdy student odpoví na 2 otázky zkouškových okruhů
  • obhajoba kvalifikační práce (bakalářské práce).

 

Termíny státních zkoušek bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi 

Nejbližší termíny státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací:

SBZ v ZS 2017/18 proběhnou ve dnech:

  • 1.2.2018
  • 2.2.2018

SBZ v LS 2017/18 proběhnou ve dnech:

  • 12.6.2018
  • 14.6.2018

 

Student, který chce absolvovat státní zkoušku v některém z uvedených termínů musí:

  • odevzdat bakalářskou práci nejpozději v termínu, který je pro daný semestr určen,
  • zapsat si mimosemestrální kurzy: Obhajoba bakalářské práce DIP_B a Státní zkouška ze studijního oboru MED
  • student se nezapisuje na konkrétní termín zkoušky, ten je mu v uvedeném období přidělen,
  • nejpozději 3 dny před termínem konání státní zkoušky musí mít splněny všechny studijní povinnosti bakalářského studia (samozřejmě mimo státní zkoušku a obhajobu práce)

 

Rozpis státních zkoušek bude zveřejněn cca týden před konáním SBZ