Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Předměty

Studijní plán je platný vždy pro konkrétního studenta dle data jeho nástupu na obor Multimédia v ekonomické praxi. Platný studijní plán naleznete v Integrovaném informačním systému v záložce „Studijní plány“ dle semestru nástupu na obor.

 

Oborové kurzy Ekonomický základ
Úvod do multimédií 4ME101 Finance podniku 1FP201
Dějiny umění a způsoby estetického prožívání 5FI220 Účetnictví I 1FU201
Kulturní politika, místní a regionální kultura 3AM191 Právo 2PR101
Sémiotika multimédií 4ME301 Management pro informatiky a statistiky 3MA114
Principy a aplikace vektorové grafiky 4ME111 Marketing I 3MG217
Počítačová typografie a sazba 4ME112 Ekonomie I 3MI191
Principy a aplikace 3D grafiky 4ME213 Matematika pro ekonomy 4MM101
Základy digitální fotografie a editace bitmap 4ME121 Statistika 4ST201
Digitální fotografie a editace bitmap 4ME122 Veřejný sektor a financování v ekonomice multimédií 1VF201
Zvuk a multimédia 4ME240 Autorské právo a průmyslové vlastnictví 2PR323
Scenáristika a dramaturgie audioviz. díla 4ME230 1. jazyk
Základy audiovizuální komunikace 4ME231
Audiovizuální komunikace 4ME232 Volitelné kurzy
Audiovizuální post-produkce 4ME333 3MG321 Marketingová komunikace
Web design a uživatelská rozhranní 4ME280 11F201 Finanční teorie, politika a instituce
Design komunikací 4ME281 2SE201 Mezinárodní ekonomie
Reklamní agentura 4ME255 3MI111 Hospodářské dějiny
Řízení multimediálních projektů 4ME251 4IT325 Podnikání a obchodování na Internetu
Prezentační dovednosti 4ME370, 4ME371 4IT218 Databáze
Multimediální projektový seminář 4ME399 5HD327 Ekonomie a historie ve filmu a krásné literatuře
2PL304 Lokální a regionální sociologie
3AM392 Trh umění, ekonomika a management galerií a výstavních síní
3AM397 Kreativní kultura v socioekonomickém rozvoji
3MG322 Marketing malých a středních podniků
1FU233 Účetnictví II. – specifika pro organizace z oblasti arts
1DP022 Soudobá rétorika
2PL301 Teorie a praxe řešení konfliktů
4DM201 Základy demografie
4ME290 Trendy v multimédiích
4ME292 Trendy v multimédiích 2
4ME293 Trendy v multimédiích 3
a další viz příslušný studijní plán v InSIS