Smlouva o studiu a platba za studium Nultého ročníku

S každým zájemcem, který úspěšně projde přijímacím řízením do Nultého ročníku, bude podepsána Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání (dále Smlouva).

Studium Nultého ročníku je realizováno za úplatu ve výši 23 000 Kč/semestr (vč. DPH), celková cena je 46 000 Kč vč. DPH za roční studijní program. Platba za dvousemestrové studium je jednorázová.

Platba musí být připsána na bankovní účet a s variabilním symbolem, které uchazeč obdrží ve výzvě k zápisu ke studiu, a to do termínu uvedeném v Harmonogramu,


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague