Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Smlouva o studiu a platba za studium Nultého ročníku

S každým zájemcem, který úspěšně projde přijímacím řízením do Nultého ročníku, bude podepsána Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání (dále Smlouva).

Studium Nultého ročníku je realizováno za úplatu ve výši 23 000 Kč/semestr (vč. DPH), celková cena je 46 000 Kč vč. DPH za roční studijní program. Platba za dvousemestrové studium je jednorázová.

Platba musí být připsána na bankovní účet a s variabilním symbolem, které uchazeč obdrží ve výzvě k zápisu ke studiu, a to do termínu uvedeném v Harmonogramu,

  • Smlouvu bude mít možnost podepsat pouze ten uchazeč, který provedl úhradu včas a v předepsané výši a který se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu ke studia Nultého ročníku, jehož součástí bude i podpis Smlouvy,
  • v případě, že uchazeč za studium zaplatí, ale Smlouvu nepodepíše, bude uhrazená částka do 30 pracovních dnů vrácena na účet uchazeče,
  • po podepsání Smlouvy je částka uhrazená za studium z důvodů vzniklých na straně účastníka nevratná.