Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
soutěž: PROPOJENÝ SVĚT

Související stránky

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž „PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění“.

Předmětem soutěže jsou výtvarná díla, která vznikají v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů a která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů.

Více informací ve vyhlášení zde.