Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Soutěž pro studenty – PROPOJENÝ SVĚT

Související stránky

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a FUD UJEP vyhlásila uměleckou soutěž pro studenty vysokých škol pod názvem

PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění

Vize soutěže

Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou.

Předmět soutěže a odměny

Předmětem soutěže jsou výtvarná díla, která vznikají v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů a která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů.
Pro vítěze jsou  připraveny peněžní dary.

Více informací o soutěži: Propojený svět

Přihláška do soutěže: Přihláška Propojený svět