Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Soutěž o vytvoření vizuálního stylu pro festival Zlomvaz 2013

Zadání: Předmětem soutěže je vytvoření vizuálu 20. ročníku divadelního festivalu Zlomvaz, letos s tématem In progress. Záměrem je vytvoření funkční a nápadité podoby propagačních materiálů.

Téma: In progress

 • zaměření na proces, ne výsledek
  • důraz na propojení účastnických škol
  • pokrokové postupy při tvorbě inscenací
  • zhodnocení 20 let festivalu, zamyšlení do budoucna

SMYSL festivalu:

 • prezentace tvorby, vzájemná inspirace a sdílení metod práce jednotlivých oborů vysokých uměleckých škol
  • prezentace DAMU a jejích oborů zájemcům ze strany veřejnosti
  • prohloubení spolupráce mezi obory v rámci DAMU
  • zvyšování prestiže DAMU u odborné veřejnosti
  • výuka praxí

 

Více info ke stažení zde.