Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Soutěž o návrh loga GML

Grafická a multimediální laboratoř VŠE vyhlašuje soutěž o nové logo.

Pravidla soutěže a pokyny:

Soutěž je určena studentům VŠE.

Logo je určeno pro domácí i zahraniční použití.

Omezení ohledně vizuální podoby nejsou specifikována. Může se jedna jak o písmennou kombinaci, symbol, piktogram či slovní název.

Logo, ze kterého nevyplývá název, je vhodné doplnit o nápis Grafická a multimediální laboratoř.

Přihlášením loga do soutěže autor prohlašuje, že zaslaný materiál je pouze jeho dílem. Zároveň prohlašuje, že se jedná o původní tvorbu bez užití podkladů chráněných autorskými právy.

Zasláním prací autoři souhlasí se zpracováním osobních dat a užitím zaslaného materiálu pro propagaci GML VŠE bez nároku na další finanční odměnu. Dále se autor zavazuje k dodání grafiky ve zdrojovém formátu na vyžádání zadavatele.

Výběr vítězného loga

Autor vítězného loga obdrží odměnu v podobě stipendia.

Zadavatel soutěže má právo nevyhlásit vítěze v případě nedostatečné kvality přihlášených prací. Zadavatel si dále vyhrazuje právo na úpravu vítězného loga i na jeho použití pro tvorbu dalších grafických prvků a vizuálního stylu.

Kontakt a odevzdání

Na uvedenou adresu zašlete návrh loga v barevném i černobílém provedení.

Do soutěže je možné poslat více návrhů, každý zvlášť.

Návrhy loga zašlete ve formátu PNG s min. dpi 150

Odevzdání a doplňující informace jsou k dispozici na mailu monika.kindlova@vse.cz (jako předmět uveďte „LOGO GML“)

Termíny

Vyhlášení: 28. 8. 2013

Uzávěrka: 30. 9. 2013 v 23:59