Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Příležitost pro studenty GML: 26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014

26. Bienále Brno je na téma vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace a zaměření je letos pouze na studentské práce, které vznikly v rámci studia mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2013.

Přehlídka není dělena do kategorií. Následující seznam je pouze orientační:

•Plakáty

•Knihy a výstavní katalogy*

•Časopisy, noviny a další periodika*

•Identita (jednotný vizuální styl akcí, institucí, výstav, společností nebo míst a jeho aplikace: logotypy, plakáty, tištěné materiály, manuály, webové stránky a propagační předměty**)

•Informační design (orientační a informační systémy, prostorové prvky**)

•Návrh písem (nová písma a příklady jejich použití)

•Obalový design

•Další propagační materiály (letáky, brožury, katalogy)

•Digitální média (webové stránky, softwarové aplikace a interaktivní instalace)

•Grafický design v pohybu (video, animace, titulky)

Termín pro online vyplnění přihlášky a zaslání exponátů je 31. leden 2014!

Více zde!