Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Photo Generations II – výstava studentů a vyučujících GML

Související stránky

 

Výstava představuje fotografie dvou generací studentů z kurzů Grafické a multimediální laboratoře Fakulty informatiky a statistiky (GML FIS) Vysoké školy ekonomické v Praze (http://gml.vse.cz/ ).

Laboratoř garantuje od září 2011 výuku nového bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi na Fakultě informatiky a statistiky VŠE a magisterskou vedlejší specializaci Multimediální komunikace. Studijní obor vychází vstříc rostoucí poptávce po profesi multimediálního specialisty (grafika, foto, film, zvuk) se současnou znalostí fungování ekonomiky, firemní sféry a řízení projektů. Fotografické kurzy vyučují doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. a Ing. Libor Krsek.

Již 12 let má laboratoř na starosti i výuku kurzů fotografování a editace fotografií pro seniory na Univerzitě 3. věku VŠE (http://u3v.vse.cz/ ). Výuka fotografování zde probíhá už v sedmi navazujících semestrálních kurzech. Senioři se zde seznámí se vším od základů ovládání aparátu a úprav fotografií až po pokročilá kompoziční pravidla. Kurzy vyučuje doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Výstava prezentuje Vysokou školu ekonomickou v Praze jako školu, na které studují i kreativní studenti-fotografové všech generací.