Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová vedlejší specializace pro Arts management: 4MK Multimediální komunikace

Související stránky

Pojem multimédia označuje společné působení více výrazových prostředků určených pro komunikaci a jejich vzájemné
fungování v interakci s příjemcem. Vedlejší specializace
Multimediální komunikace učí práci s informacemi vyjádřenými statickým i pohyblivým obrazem, zvukem a textem včetně možností uplatnění v praxi. Ústředními tématy jsou vizuální gramotnost a informační design, které jsou nezbytné pro správné chápání a využití multimediálního obsahu. Technologie pro tvorbu multimedií jsou v současné době dostupné široké veřejnosti, narůstá objem informací vyjádřených touto cestou
a stále více vzniká potřeba na jejich kvalifikované užívání. Nástup webu 2.0 a posílení pozice nových médií otevírají možnosti jejich aplikace v ekonomii a kultuře.
Absolvent vedlejší specializace bude mít přehled o teorii multimédií a audiovizuální komunikace. Osvojí si základní znalosti
a dovednosti v oblastech grafiky, sazby, digitální fotografie,
digitálního videa, základů práce se zvukem a řízení
multimediálních projektů. Bude znát řetězec vzniku
multimediálního produktu od zadavatelské fáze až po vlastní realizaci. V praxi nalezne uplatnění jako řešitel multimediálních projektů, jejich zadavatel nebo pracovník PR útvarů a
marketingu.

Garant:

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Grafická a multimediální laboratoř FIS VŠE

Podmínky pro vstup do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena pouze pro studenty navazujícího magisterského oboru Arts management Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Kapacita na semestr:

20 studentů.

Kurzy:

  • 4ME400 Multimediální komunikace (7 kreditů)
  • 4ME411 Počítačová grafika a sazba (6 kreditů)
  • 4ME421 Digitální fotografie (6 kreditů)
  • 4ME431 Vizuální komunikace (6 kreditů)
  • 4ME499 Multimediální projektový seminář pro VS (5 kreditů)