Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová reklamní kampaň Fakulty informatiky a statistiky VŠE odstartována!

Web
Buď Dobrej byl spustěn! Buďte dobří a sdílejte s přáteli a hlavně
s uchazeči o studium na FIS!

Děkuji všem spolupracovníkům GML, kteří se na projektu podíleli!

Horný.