Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová reklamní kampaň Fakulty informatiky a statistiky VŠE odstartována!

Web
Buď Dobrej byl spustěn! Buďte dobří a sdílejte s přáteli a hlavně
s uchazeči o studium na FIS!

Děkuji všem spolupracovníkům GML, kteří se na projektu podíleli!

Horný.