Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová pravidla užívání učebny SB304

Související stránky

S platností od 7.4.2015 dochází ke změnám pravidel v používání učebny SB304:

 

1)     Nebudou schvalovány veškeré rezervace na fotografování aktů, glamour, fashion, a všeho dalšího, co není nutné vytvářet v ateliéru. V případě jakýchkoliv dotazů pište na khorna@vse.cz, nebo monika.kindlova@vse.cz, rády Vám je zodpovíme.

 

2)      Student se svým podpisem zavazuje k převzetí odpovědnosti za stav veškerého majetku na učebně 304SB po celou dobu jeho rezervace.

– Student je povinen zkontrolovat stav majetku a jakékoliv poškození nahlásit nejpozději 15min po začátku rezervace. Neučiní-li tak, automaticky přebírá odpovědnost za případná poškození vzniklá ještě před jeho rezervací.

– V případě poškození učebny nebo jejího vybavení je student povinen na vlastní náklady uvést učebnu nebo její vybavení do původního stavu. (Pokud není pojištěn)

– Student má přísný zákaz používat učitelské PC, výjimkou jsou rezervace pro nahrávání zvuku pro kurz 4ME240.

Doporučujeme zkontrolovat především:

– Stav fotografických pozadí

– Stolek na produktovou fotografii

– Počítače, monitory