Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nejlepší práce studentů z kurzů Počítačové grafiky na FIS VŠE v ZS 2011

Související stránky

Výběr
NEJ prací studentů z kurzů:
1: 4ME111 Principy a aplikace vektorové grafiky
(obor Multimédia v ekonomické praxi), 2: POG Počítačová grafika (VOŠIS
obor PIS), 3: 4ME411 Počítačová grafika a sazba (vedlejší specializace
Multimediální komunikace – F3 a Informační a prezentační technologie v praxi
F2).

Pozn.: Byl jsem mile překvapen, velká pochvala! Garant oboru doc. Horný.
PS.: Víte co umí klávesa F11 na Rajčeti?