Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Multifest 2017 – hledá se produkční tým

Související stránky

Vyhlašujeme soutěž o pořadatelství MultiFESTu. Uspořádejte další ročník legendárního festivalu MultiFEST a získejte za to kredity – vítězný tým získá 3 kredity studiem mimosemestrálního kurzu 4ME291 Multimediální tender.

 • Zadání soutěže naleznete níže.
 • Do soutěže se mohou přihlásit až šestičlenné týmy.
 • Uzávěrka přihlášek (potvrzení účasti) je 9.4.2017.
 • Odevzdání návrhů realizace MultiFESTu je do 16.4.2017.

 

BRIEF

Pořádání akce MultiFEST

Předmětem soutěže je vypracovat návrh realizace projekce studentských filmů “Multifest”, kde jsou veřejnosti prezentovány výstupy kurzu Audiovizuální komunikace oboru Multimédia v ekonomické praxi a dalších kurů vyučovaných Grafickou a multimediální laboratoří FIS VŠE. Níže jsou popsány požadavky a pravidla pro zasílání soutěžních návrhů. Vítězný návrh získá upřesněné zadání pro realizaci. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat vítěze v případě nízké úrovně přihlášených návrhů.

 

Časový horizont soutěž:

 • 16.4.2017 uzávěrka přihlášek
 • 23.4.2017 vyhodnocení návrhů a vyhlášení vítěze (emailem a předání kontaktních údajů pro další komunikaci)
 • nejpozději 25.4.2017 vítěz kontaktuje zadavatele, ohledně první schůzky
 • požadavky na termín konání: cca 2. týden v červnu 2017

 

Klient a kontakty:

 • GML CPV FIS VSE zastoupená vyučujícími kurzu 4ME232
 • koordinátor a kontaktní osoba Ing. Filip Truhlář (informuje o schválení dílčích výstupů)
 • decision makers: Filip Truhlář, Pavel Michalik, Zdeněk Vondra, Stanislav Horný

 

Co je cílem:

 • uspořádat veřejnou projekci filmů z kurzu 4ME232 a dalších vybraných kurzů s audio-vizuálním obsahem vyučovaných pod GML
 • vypracovat prezentační kampaň/komunikaci akce
 • akce probíhá mimo půdu VŠE
 • akce funguje jako prezentace výstupů výuky pro studenty, partnery pracoviště i širší veřejnost, slouží zároveň jako nástroj popularizace výuky multimédií na FIS VŠE

 

Cílová skupina:

 • studenti a absolventi oboru Multimédia v ekonomické praxi a vedlejší specializace Multimediální komunikace.
 • přátele, rodiny a kolegové studentů
 • vyučující a partneři výukových programů GML (MVEP, 4MK, LŠMM,…)
 • veřejnost se zájmem o audio-vizuální práce studentů
 • uchazeči o studium na MVEP a 4MK

 

Požadavky na pořadatelství akce:

 • sestavení programu a dramaturgie večera, zajištění obsahu, moderátorů
 • obsahem bude projekce filmů z kurzu 4ME232 a dalších vybraných kurzů s audio-vizuálním obsahem vyučovaných pod GML (zejména 4ME231, 4ME213, 4ME240, 4ME333, 4ME399, 4ME431, 4ME499)
 • délka hlavního programu 180 min
 • uspořádání soutěže – návrh pravidel, kategorií, postupu vyhlašování a předávání cen (FILM – vyhlašuje porota dle hlasování, FILM – divácky nejúspěšnější, zvuk, kamera, střih, herecký výkon/herecké obsazení, režie, dokumentární film)
 • organizace hlasování poroty – navrhne organizační tým
 • organizace hlasován diváků – navrhne organizační tým
 • zajištění cen pro vítěze soutěžních kategoriích (soška, cena)
 • uspořádání after party
 • sestavení plánu příprav, realizace a termínů kdy je nutné dodat výstupy
 • uspořádání kontrolní projekce nejméně 3 dny před akcí (případné dořešení nevhodných formátů)
 • veškeré prvky během realizace musí být schváleny ze strany zadavatele
 • Guest list: vyučující a zaměstnanci GML, 5 lístků pro každý z týmů AV2, autoři ostatních filmů ze stopáží nad 3min (vedlejška, bakalářka, dokument)

 

Požadavky na místo konání:

 • kinosál s vlastním barem s minimální kapacitou 300 osob
 • koncepce after party přímo v místě konání nebo blízkém podniku

 

Požadavky na komunikaci akce (v soutěžním návrhu jen koncept):

 • vytvoření vizuálu ročníku a vizuálních podkladů pro komunikaci a projekci
 • využití podkladů z vizuálního stylu posledního konaného Multifestu
 • vytvořit jingly pro akci – ve stylu vizuálu ročníku
 • příprava a exekuce propagace akce s využitím primárně online kanálů:
  • web multifestu (zapojení teaseru k filmům z AV2)
  • fb multifestu
  • facebook a jiné sociální sítě oboru multimédia
  • web GML (oslovení PR VŠE pro podporu v propagaci s využitím jejich kanálů a prostorů)
 • zapojení dalších komunikačních kanálů online (a offline)
 • follow up (zapojení filmů o filmu z AV1+ fotografií a videa z akce) na webu multifestu, FB, emialy sponzorům

 

Požadavky na ekonomiku akce

 • pořadatelé předloží v rámci návrhu návrh rozpočtu s vysvětleným původem položek
 • zdroje prostředků jsou výběr vstupného a sponzorské dary, obojí zajištěné organizátory
 • dle možností organizátorů je možné zařídit merchandise k prodeji a získání financí
 • příprava sponzorského programu pro akci (zapojení do proma, cen pro vítěze apod.)
 • celkový finanční bilance musí být kladná
 • fakturace a dary budou probíhat pod IČ VŠE s vědomím GML
 • autorský poplatek pro štáby hlavních filmů ze 4ME232 je min. 1000,- Kč
 • poplatek za licenci pořádání MultiFestu – procento z čistého zisku akce (30 procent)
 • v průběhu přípravy a realizace akce bude organizátorem vedena přehledná účetní evidence schvalovaná koordinátorem a GML
 • závěrečné vyúčtování bude zadavateli předloženo ke schválení nejpozději do 14 dnů po konání akce