Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemestrální kurzy GML v ZS2017

Související stránky

Milí multimedialisté,

 

v zimním semestru 2017/2018 očekáváme otevření níže uvedených mimosemestrálních kurzů.

Důležité upozornění:

 • Jednotlivé termíny konání se mohou ještě drobně měnit.
 • U kurzů, kde probíhá předregistrace bude kurz otevřen pouze při zájmu 15 a více studentů.
 • U kurzů Trendy v multimédiích sledujte ident, pod kterým bude kurz vypsán a jeho prerekvizity. Jeden kurz (jeden ident) můžete za své studium studovat pouze 1x!

 

Ident Název kurzu Vyučující Podrobnosti výuky Přihlašování
4ME370,

4ME371

Prezentační dovednosti Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.
 • pá 6.10. RB336
 • pá 20.10.
 • pá 3.11.
 • pá 24.11.
 • vždy 9:00 – 15:00

+ individuální videokonzultace dle domluvy

 • kapacita: 18 studentů
4ME370 přihlašování otevřeno v InSISu,

kurz 4ME371 přihlašování od 18.9. od 8:00

 

4ME230 Scenáristika a dramaturgie audiovizuálního díla Mgr. MgA. Ondřej Kepka
 • st 4.10.
 • st 18.10.
 • st 1.11.
 • st 15.11.
 • st 29.11.
 • st 13.12.
 • vždy 9:15 – 12:30

+ ve zkouškovém období

 • 3.1.2018 10:00 – 14:30
 • 4.1.2018 10:00 – 14:30
 • 17.1.2018 10:00 – 14:30
 • 23.1.2018 10:00 – 14:30
 • výuka v RB 336
 • kapacita: 30 studentů
otevřeno v InSISu
4ME292 Trendy v multimédiích 2 –

Freelance pro začátečníky

Ing. Maja Khabirova pozor! aktualizace termínů:

 • pá 20.10.
 • pá 27.10.
 • pá 3.11.
 • pá 10.11.
 • pá 17.11.
 • vždy 14:30 – 17:45
 • místnost bude upřesněna
 • kapacita: 20 studentů
otevřeno v InSISu
4ME290 Trendy v multimédiích 

Média offline

 Ing. Miroslav Dittrich
 • od 3.10. každé úterý 14:30 – 16:00 po dobu 13 týdnů
 • kapacita: 20 studentů
 • místnost RB336
 • anotace kurzu: viz níže
otevřeno v InSISu
4ME293 Trendy v multimédiích 3 –

Režie audiovizuálního díla

Mgr. MgA. Ondřej Kepka
 • 19.12.2017 15:30 – 20:00
 • 21.12.2017 10:00 – 14:30
 • 4.1.2018 18:00 – 21:00
 • 18.1.2018 14:00 – 18:30
 • 23.1.2018 16:00 – 19:00
 • výuka v RB336 a v terénu
probíhá předregistrace na tento kurz

(kurz otevřeme při zájmu 15 a více studentů)

4ME291 Multimediální tender Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.  bude upřesněno 

 • workshop se studenty UTB
 • kapacita 20 studentů
Kurz budeme otevírat v LS 2018

 

 

Anotace kurzu Média offline s Miroslavem Dittrichem

Předmět pootvírá dveře do zákulisí novin, rádií a televizí. Hledá odpověď, jak rozpoznat lživou zprávu, i jak se nenechat manipulovat polopravdami. Vysvětluje, proč lidé chtějí bulvární noviny i jak se poznají ty seriózní. Seznamuje s tím, jak se měří čtenost novin, poslechovost rádií a sledovanost televizí. Odhaluje, kdo opravdu vlastní média a kdo je financuje. Ukazuje, že zpravodajství je královská disciplína, a proč v televizích platí čím kratší, tím lepší. Seznamuje s různými „druhy“ novinářů. Studenti se také dozvědí, co je to veřejnoprávnost, jak se dělají noviny, jak důležitý je titulek, i to, co mají rádia a žádné jiné médium.

 

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti umět:

 • orientovat se ve světě médií, tzv. mediální krajině
 • popsat, jakým způsoby se měří čtenost, poslechovost a sledovanost
 • napsat krátkou zprávu a vybrat atraktivní titulek
 • rozlišit a správně používat rozhlasový a TV jazyk od psaného slova
 • vybrat a sestavit zprávy podle důležitosti a atraktivity do zpravodajské relace v rádiu či televizi
 • definovat smysl duálního systému rádií a televizí
 • popsat metody manipulace s fakty v médiích
 • definovat zdroje financování médií, jejich vlastnictví a zásady normálního vztahu majitele a novinářů
 • připravit a natočit krátký vstup do vysílání rádia či televize

 

Jednotlivé bloky kurzu:

 • Mediální krajina
 • Rozhlas a rádio
 • Fenomén televize
 • Tisková média
 • Pravda a lež v médiích
 • Čtenost, poslechovost, sledovanost
 • Zpravodajství – královská disciplína
 • Bulvarizace médií
 • Vlastnictví médií a jejich financování
 • Veřejnoprávní není státní

 

Kurz povede Ing. Miroslav Dittrich, český šéfredaktor a moderátor, od roku 2017 člen Rady Českého rozhlasu.

Pracovní kariéru začínal v letech 1982 až 1992 v Československém rozhlase, kde působil jako ekonomický redaktor, moderátor a zvukový technik. Po odchodu z rozhlasu byl ředitelem programu, šéfredaktorem a moderátorem soukromého Rádia Alfa (1993–1995), krátce reportérem a moderátorem TV Nova (1995) a vedoucím ekonomické redakce Lidových novin (1996).

V letech 1996 až 1999 pracoval v České televizi. Byl vedoucím ekonomické redakce zpravodajství, autorem a moderátorem diskuzních pořadů Debata a V pravé poledne a autorem a moderátorem ekonomických pořadů Ekonomický týdeník a Trh, obchod, finance. V roce 1999 se vrátil do Českého rozhlasu na místo šéfredaktora a později ředitele stanice Český rozhlas 2 – Praha. Na této funkci působil do roku 2004.

Mezi roky 2004 a 2012 zastával pozici v Producentském centru Českého rozhlasu. Byl šéfproducentem uměleckých pořadů a soutěží, ředitelem Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, organizátorem mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga a národní soutěže Concerto Bohemia, organizačním vedoucím Big Bandu Českého rozhlasu. Následně krátce pracoval jako ředitel centra výroby (2012–2013). V letech 2013 až 2016 byl šéfredaktorem stanice Český rozhlas Dvojka, moderoval také pořad Jak to vidí.

V lednu 2017 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou PČR členem Rady Českého rozhlasu, získal 80 hlasů ze 133 možných. (zdroj textu: wikipedie)

 

Anotace kurzu Režie audiovizuálního díla s Ondřejem Kepkou

V kurzu režie se studenti dozví základní profil režijní profese v divadle, v televizi, ve filmu i v rozhlase. Nahlédnou do základních dovedností této profese se zaměřením  především na tvorbu filmovou a televizní. Výstupem kurzu bude skupinové natočení jednoduché hrané videoetudy.

Kurz režie povede herec, režisér, scenárista a moderátor Ondřej Kepka.