Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
KNOWtilus 2014: Výběrové řízení

Související stránky

Studenti oboru Multimédia v ekonomické praxi,

máte šanci se již druhým rokem účastnit projektu KNOWtilus, který je společným dílem VŠE a AMU. Ročník 2013 se nesl v podtitulu „Ponor do světa vědy skrze umění“ a byl zaměřený na odkaz vědy a industrie v dílech site specific divadla. Více informací naleznete na webu projektu www.knowtilus.cz.

Startujeme výběrové řízení pro ročník 2014, který nese podtitul „Ostrovy vědy a umění“. Zaměření projektu je na roli vědy, industrie a kultury v kontextu hledání nového významu pro odsvěcené sakrální prostory, které se stávají nový kulturním zázemím pro hudbu a divadlo v netradičních prostorách.

Na projektu budou spolupracovat za VŠE: Katedra arts managementu FPH a Grafická a multimediální laboratoř FIS. Za AMU to budou Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU a Katedra skladby HAMU.

Plánované výstupy studentských prací:

  • mapování situace v místech a lokalitách pro budoucí tvorbu (Plzeňský kraj – v souvislosti s Evropským městem kultury 2015)
  • inspirativní návštěvy v zahraničí (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko)
  • zpracování umělecké reflexe v konkrétním místě (podobně jako v roce 2013) se zapojením divadla v netradičních prostorách, hudební skladby a multimédií
  • účast na závěrečné konferenci
  • vybraní studenti: účast při tvorbě opery a její kompletní realizace

Co očekávat?

Od přihlášených studentů za GML se očekává aktivní zapojení do projektu na půdě multimediální tvorby coby součásti vlastních uměleckých výstupů a dokumentace průběhu projektu. Projekt trvá od března 2014 do prosince 2014. V plánu je zhruba 5 zájezdů v první polovině projektu a týmové zpracování uměleckého výstupu v druhé polovině.

Jak se přihlásit?

Do 28. 2. 2014 pošlete na adresu zdenek.vondra@vse.cz mail s předmětem „KNOWtilus 2014„, do těla mailu napište krátkou představu o Vašem zapojení a okamžik plánovaného ukončení studia. GML bude mít na projektu cca 6 míst pro studenty, kteří budou z přihlášených vybráni projektovým týmem KNOWtilu.

Těšíme se na Vás, tým KNOWtilus