Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Indivisuals on stage – výstava indivizualit na VŠE

Související stránky

20.9.2010 od 19:30 se koná v atriu Rajské budovy vernisáž výstavy „Indivisuals on stage“.

Výstava proběhne u příležitosti zahájení nového akademického roku. Nad výstavou převzal záštitu rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Richard Hindls, který výstavu slavnostně zahájí. Svým slovem se připojí i děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE doc. Luboš Marek a doc. Stanislav Horný, odborný vedoucí Grafické a multimediální laboratoře, která výstavu organizuje ve spolupráci se studentským spolkem Indivisuals.

Prostor atria bude po deset dní patřit ukázkám vizuální tvorby členů a spolupracovníků Grafické a multimediální laboratoře VŠE. Fotografie, grafika a další audiovizuální díla prezentují pedagogy, doktorandy a studenty podílející se na výuce a provozu Grafické a multimediální laboratoře a multimediálně orientovaných kurzů v rámci vysoké školy.

Individualismus ve vyjadřování je věc společná pro všechny lidi. Zároveň je však věcí, která lidi odlišuje jednoho od druhého a vytváří tak rozmanitost společnosti. Výstava chce podpořit nejen studenty a pedagogy k odvaze a tvořivosti v rámci jejich školní práce, ale inspirovat je i ke kreativitě v rovině obecné.

Vizuální stránka informací se stále víc stává součástí soudobé ekonomické praxe. S ní spojená vizuální gramotnost nabývá na významu nejen v prostředí univerzit. VŠE není v těchto otázkách pozadu a tato výstava je důkazem potenciálu, který využívá vizuální tvorbu k praktickým aplikacím použitelným v tržním prostředí jak pro dokumentaci, tak pro prezentaci a plánování nových projektů.

Fotodokument z akce je zde.

Plakát konané akce