Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
I studenti Univerzity 3. Věku jsou úžasní!

Související stránky

Studenti
mimosemestrálního kurzu Digitální fotografování v závěru kurzu překvapili
svého vyučujícího aktuální společnou fotkou a udělali mu tím velkou radost (i
slza tam byla).

Fakt.

Děkuji

Doc.Horný