Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Hosté z praxe opět ve výuce GML!

Související stránky

Kdo nestihl v ZS 2015, nenechte si ujít!

  1. MgA. Roman Kasparovský (produkční, režisér, scénarista, vedoucí výroby, absolvent a pedagog FAMU):

– 22.3, Ut 16:15 základy filmové scénaristiky (rb336)

– 31.3, CTV 12:45 povolání produkční, produkce filmů v kostce (rb336)

  1. MgA. Vidu Gunaratna, AČK (kameraman, absolvent a pedagog FAMU, Bc.FIS!):

– 29.3, Ut 16:15 povolání kameraman, kamera, světlo (rb336).