Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Registr uměleckých výstupů

Související stránky

RUV logo

Grafická a multimediální laboratoř se od roku 2014 zapojuje do Registru uměleckých výstupů (RUV).

RUV představuje registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a metodiky hodnocení výstupů, který iniciovala Pracovní komise Rady vysokých škol pro umělecké školy a fakulty společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Projekt RUV je prozatím pilotním projektem, který ověřuje hodnocení uměleckých výstupů.

Kreativní výstupy jsou tříděny do 7 segmentů (Architektura, Audiovize, Design, Hudba, Literatura, Scénická umění, Výtvarné umění) podle tří kategorií.

Metodiku hodnocení zpracoval s využitím Saatyho metody tým doc. Jany Talašové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Důvody vzniku Registru uměleckých výstupů:

  • snaha o zmapování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám,
  • potřeba formulovat trendy a vývojové linie,
  • konstatování výkonnosti VŠ s akreditovaným uměleckým studijním programem,
  • vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů a srovnání s výzkumem jako celkem.

RUV byl v letech 2010 až 2012 financován z Centralizovaného rozvojového projektu, v letech 2013 a 2014 je podpořen z fondu vzdělávací politiky (ukazatel F) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Více informací: web RUV