Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuality OPPA

Byla oznámena povinná kontrola grantu z Magistrátu hlavního města Prahy. Byl zahájen sběr podpořených osob. Byla zahájena integrace a používání výstupů ve výuce oborových předmětů. Aktivity 3D grafika a Úvod do multimedií byl úspěšně ukončen Tvorba materiálů probíhá v souladu s harmonogramem. Bylo zahájeno zpracovávání druhé monitorovací zprávy. Proběhl První festival studenstkých filmů oboru Multimédia v ekonomické praxi (GML) V současné době probíhá hlavní část zpracovávání materiálů. Všechny materiály mají být hotové do letních měsíců roku 2013 a připraveny pro výuku v zimním semestru 2013/2014. Byla schválena změna klíčové aktivity 08 Flash na novou klíčovou aktivitu 08 Komunikace a tvůrčí procesy. Byla dokončena první monitorovací zpráva a odevzdána na Magistrát Hlavního města Prahy. Probíhá zpracovávání 1. monitorovací zprávy, která má popsat činnost projektu za uplynulých 6 měsíců. Byla zahájena práce na aktivitách KA03 a KA06 dle harmonogramu projektu.
Nákup vybavení [3.01.2013]
Zvažuje se nákup potřebného vybavení. Konkrétně licence programu Camtasia pro tvorbu videotutoriálů, externí HDD pro archivaci výstupů aktivit a iZotope RX2 pro práci se zvukem pro aktivitu KA09. V době mezi podání žádosti o grant a nynějškem se zásadním způsobem změnila situace kolem klíčové aktivity 08 Flash, neboť došlo k technologickému vývoji, který technologii Flash postupně vyřazuje z běžné praxe a nahrazuje jinou technologií odvozenou od standardních způsobů webového kódování známou jako HTML 5.0.
Publicita [22.09.2012]
Byly zahájeny kroky k publicitě projektu. Byla zpracována a odevzdána zpráva o zahájení činnosti projektu. Začínají se rozbíhat některé další aktivity a práce na nich.
Zahájení aktivit [8.09.2012]
Povedlo se vyřešit personální problémy některých aktivit a ty byly zahájeny. Konkrétně se jedná o KA01, KA02, KA04, KA07, KA09 Projekt se potýká se zpožděním realizace. Jedná se o grant  Operačního programu Praha – Adaptabilita.