Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
O nás

Grafická a multimediální laboratoř (GML) působí na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

GML garantuje a zajišťuje výuku bakalářského oboru Multimédia v ekonomické praxi, magisterské vedlejší specializace Multimediální komunikace a výuku vybraných kurzů pro Univerzitu 3. věku VŠE (U3V).

Laboratoř je umístěna v místnostech RB336 a IB102 v Rajské budově VŠE na Žižkově.

 

GML disponuje kompletním zázemím pro tvorbu multimediálních výstupů, vybavení zahrnuje:

  • multifunkční ateliér upravitelný dle nároků výuky pro foto, video nebo zvukovou práci,
  • vybavení pro pořízení i zpracování fotografií, 2D i 3D grafiky,
  • nástroje pro audio a video produkci v laboratoři i terénu a postprodukci.

 

VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Vědecká činnost GML je orientována na témata na pomezí aplikované informatiky, uživatelských rozhraní, mediálních studií, teorií komunikace a sémiotiky.

Zkoumaná témata:

  • Vícevrstevný rozbor komunikačního procesu využívajícího multimédia
  • Návrh a design multimediálních výstupů pro účely vizuální komunikace firem
  • Optimalizace výrobního procesu multimédií
  • Uživatelská rozhraní v souvislosti s naplňováním dlouhodobých cílů

GML dále v svou publikační činnost zaměřuje na tvorbu nových výukových učebnic a publikací.

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

GML věnuje mnoho pozornosti spolupráci se soukromými i státními společnostmi na úrovni studentských stáží, speciálních volitelných kurzů, návštěv odborníků z praxe v běžné výuce, exkurzí a konzultací práce na projektech. Hlavními partnery GML jsou standardně přední reklamní agentury s pobočkami v ČR, televizní společnosti a jejich dodavatelé, poskytovatelé audiovizuální techniky nebo špičkoví freelance zpracovatelé multimediálních služeb.

ŘEŠENÉ PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY

KNOWTILUS – společný projekt Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a Akademie múzických umění v Praze (AMU), který se zaměřuje na využití vědy a techniky jako inspiračního zdroje pro uměleckou tvorbu a rozvoj kreativního průmyslu.

NAKI – GML se podílí na tvorbě metodiky multimediální prezentace kulturního dědictví malých a středních subjektů v rámci projektu NAKI – „Efektivní metodiky podpory malých a střeních subjektů sektoru kultury v prostřední národní a evropské ekonomiky“ pod vedením katedry Arts managementu.

OPPA – klíčové předměty oboru MVEP byly inovovány z prostředků Evropského sociálního fondu programem Operační Program Praha Adaptabilita – „Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro lepší uplatnění absolventů v praxi“.

WINSTON ECON ART – od roku 2008 GML pořádá „soutěž studentské kreativity“ Winston Econ Art, která je určena studentům neuměleckých středních a vysokých škol včetně studentů Univerzity 3. věku. V rámci závěrečného galavečera jsou vyhlašovány nejlepší studentské práce v několika kategoriích z oblastí grafiky, fotografie a filmu.

Grafická a multimediální laboratoř také zajišťuje fotografické práce včetně foto a video dokumentace promocí VŠE a dále grafické práce a reklamní kampaně pro potřeby VŠE.