Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří FIS (a GML) 28.1.2012.

Související stránky

Den
otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky VŠE – 28.1.2012 od 10.00
hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Po
skončení společné části a prezentace jednotlivých oborů bude (od cca 12:15)
Grafická a multimediální laboratoř otevřena (nejenom) pro zájemce o obor
laboratoří garantovaný, tj. obor Multimédia v ekonomické praxi.

Zveme
proto všechny zájmence o Multimédia. Co
Vás tedy čeká ve 3.patře Staré budovy VŠE (vchod z náměstí)?

Učebna
307:


filmy
z akcí GML


ukázky
studentských prací (individuálně na 20ti PC)

Učebna
304:


ukázky
studentských filmů

Chodba – zasklená skříň:


foto
a filmy z akcí GML, Winston Econ Art 2008 – 2011

Chodba
u 300:


konzultace
s pracovníky GML a se studenty oboru

Zveme
i všechny Naše studenty, kteří se chtějí o své první zkusšnosti podělit se svými
(možná) budoucími kolegy!

Buďte
Dobří!

Za
tým GML

Doc.Ing.Stanislav
Horný, CSc.

Info o akci a fotky z akce!