Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Českého Lva 2011 mají autoři našeho klipu Buď Dobrej!

Související stránky

Českého Lva za nejlepší studentský film dostal
film Neplavci. Režie: Jakub Šmíd, kamera: Vidu Gunaratna.

Blahopřejeme
i celému jejich štábu! A dík i všem, kteří se na klipu Buď Dobrej nějak podíleli za GML.

Za
tým GML

Standa
Horný

Co
možná o nich ale nikdo neví ve vztahu k GML:

Vidu
i Jakub jsou studenti FAMU. Vidu je nyní i pedagog na FAMU. Vidu v letech 2005-06
spolu s Kristýnou a Standou Horných založili Grafickou a multimediální
laboratoř. Společně podali a dostali pro VŠE grant FRVŠ (cca 2 mil.), z kterého získali
techniku nutnou pro praktický rozjezd GML.

Vidu
vystudoval Bc. na FIS VŠE, a Bc. práci psal u doc. Horného (téma: Tónová křivka
u videa), magistra ukončil (pochopitelně vzhledem k přijetí na FAMU) těsně
před odevzdáním diplomky (téma: Digitální video pro kurzy na FIS VŠE).

ViduG
se od roku 2006 jako přednášející a hodnotitel studentských filmů podílí na
výuce kurzů doc. Horného (VizKom).

A že společně natočili reklamní klip na FIS Buď Dobrej, bylo řečeno v titulku…

Od
roku 2012 si spolu s režisérem Jakubem Šmídem budou v roli pedagogů také
„hrát“ na pedagogy na Bc. oboru Multimédia v ekonomické praxi!

Jsou Dobří!