Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek v LS 2018

Související stránky

Státní bakalářské zkoušky z oboru Multimédia v ekonomické praxi a obhajoby bakalářských prací proběhnou v LS 2017/18 v termínech:

  • 12.6.2018
  • 14.6.2018

Na tyto termíny budou přihlášeni studenti, kteří si zapíší mimosemestrální kurzy MED a DIP_B nejpozději 2.5.2018. Student se nezapisuje na konkrétní termín zkoušky, je mu přidělen.

Student, který chce absolvovat státní zkoušku v některém z uvedených termínů musí:

  • odevzdat bakalářskou práci nejpozději 2.5.2018 do 14:00 hod.
  • zapsat si před odevzdáním BP mimosemestrální kurzy: Obhajoba bakalářské práce DIP_B a Státní zkouška ze studijního oboru MED,
  • nejpozději 3 dny před termínem konání státní zkoušky musí mít splněny všechny studijní povinnosti bakalářského studia (samozřejmě mimo státní zkoušky a obhajoby práce)

 

Státní zkoušky z vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace proběhnou v termínu

  • 19.6.2018
  • 14.6.2018 (v případě velkého počtu studentů)

Na tento termín se studenti přihlašují sami. Kapacita termínů v InSISu bude stanovena dle počtu přihlášených studentů na mimosemestrální kurz 4MK dne 2.5.2018.

Přesnější harmonogram zkoušení obdrží studenti několik dnů před zkouškou.

 

Obhajoby diplomových prací proběhnou pravděpodobně v termínech

  • 19.6.2018
  • 14.6.2018

Kapacita termínů v InSISu bude stanovena dle počtu odevzdaných diplomových prací do 2.5.2018.

Termíny budou v InSISu otevřeny k přihlašování po tomto datu.