Termíny

15.5.2017 18:30 - 5.6.2017 20:00 - Kurz skládání hudby v Ableton live!

24.7.2017 - 5.8.2017 - Letní škola multimédií 2017

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
VOŠIS

 

4PS352 – Počítačová grafika POG

Přednášející:

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.,

Kristýna Horná, DiS.

HYun Phung Nghia

a externisté…

Cvičící:

Jana Bedřichová a Stanislav Horný

Zadání pro redesign loga ZS 2015

Pokyny odevzdávání:

Za nedodržení „formálních“ podmínek může být odečteno až 50proc možných bodů.

Nedodržení termínu odevzdání = 0 bodů.

Doložitelná a včas oznámená krize (???) – úmrtí, nemocnice, doprovod prezidenta CZ na zahraniční cestu, vyhořelý byt, teroristy ukradený PC…

Řešit na khorna@vse.cz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Soubory s monogramy, logy a FS musí na všech stránkách v zápatí (tj. dole) obsahovat příjmení a jméno studenta (přiměřeně velké, tj. čitelné na plátně)!

Grafické manuály budou obsahovat příjmení a jméno pouze na první stránce

Soubory s vícestránkovou sazbou a s plakáty budou začínat první stránkou, na které bude pouze příjmení a jméno

 

Monogramy odevzdávejte ve formátu prijmeni_monogram.pdf. Soubor musí obsahovat návrh monogramu a jméno a příjmení.

 

Logo konzervativní. Loga odevzdávejte ve formátu prijmeni_logo2.pdf. Soubor musí obsahovat dvě strany:

– první bude obsahovat základní verzi loga (nahoře) + stručný popis firmy (produkt, služby…) + příjmení a jméno studenta (dole)

– na druhé bude černobílá verze (nahoře) + inverzní verze + příjmení a jméno studenta (dole)

 

Logo kreativní. Loga odevzdávejte ve formátu prijmeni_logo1.pdf. Soubor musí obsahovat dvě strany:

– první bude obsahovat základní verzi loga (nahoře) + stručný popis firmy (produkt, služby…) + příjmení a jméno studenta (dole)

na druhé bude černobílá verze (nahoře) + inverzní verze + příjmení a jméno studenta (dole)

 

Redesignované logo odevzdávejte ve formátu prijmeni_redesign.pdf. Soubor musí obsahovat na stejné straně nahoře původní logo (+ název firmy) a dole nový návrh + příjmení a jméno studenta

 

Firemní styl z loga1 (kreativní logo): odevzdávejte ve formátu prijmeni_FS1.pdf. Soubor musí obsahovat alespoň 5 stran, první bude obsahovat vizitku, druhá strana dopisní papír, 3–5 strana aplikace loga. Dbejte na kvalitu a velikost zobrazení. Na všech stránkách v zápatí (tj. dole) bude příjmení a jméno studenta (přiměřeně velké)!

Firemní styl z loga2 (konzervativní logo): odevzdávejte ve formátu prijmeni_FS2.pdf. Soubor musí obsahovat alespoň 5 stran, první bude obsahovat vizitku, druhá strana dopisní papír, 3–5 strana aplikace loga. Dbejte na kvalitu a velikost zobrazení. Na všech stránkách v zápatí (tj. dole) bude příjmení a jméno studenta (přiměřeně velké)!

Plakáty odevzdávejte ve formátu prijmeni_plakat1­.pdf, prijmeni_plakat2­.pdf. Plakat1 bude na společně zadaná témata, plakat2 dle vlastního nápadu. Jeden plakát bude pouze vektorový, na druhém můžete, nebo nemusíte použít bitmapový prvek!. Oba soubory budou mít dvě stránky, na první bude pouze příjmení a jméno studenta, na druhé příslušný plakát.

Zde jsou témata „plakátů“ (poslední odevzdávárna v 11. týdnu):

1. Czech grand design 2016

2. Spalovač mrtvol (filmový plakát na český film režiséra Juraje Herze z roku 1968, natočený podle stejnojmenné novely Ladislava Fukse

3. Multifest (každoroční přehlídka studentských filmů z produkce GML)

 

Vícestránkové sazby odevzdávejte ve formátu prijmeni_sazba.pdf. Rozsah práce je minimálně 6 stran včetně obálky, téma: časopis (obálka a zadní strana + min. dvě dvoustrany). Jiné téma pouze po konzultaci s vyučujícím na cvičení! Na první stránce bude pouze příjmení a jméno studenta. POZOR na velikost odevzdávárny!!!- pouze 5 MB.

 

Průběh (orientační):

 

VOŠIS POG Přednáška a cvičení 11:30 – 14:30
týden vyučující Téma a forma výuky výstup
1. SH (od 13:15) Úvod, o čem a k čemu je Počítačová grafika
2. SH Prvky dokumentů, Logo 1
3. SH Logo 2
4. SH (od 13:15) Redesign loga skicy
5. JB 21.10.2015 Adobe Illustrator
6.
7. JB 4.11.2015 Adobe Illustrator
8. SH Vizitky, Dopisní papíry, Logo, monogr
9. JB 18.11.2015 Adobe Illustrator + Adobe InDesign
10. SH (od 13:15) Zpětná vazba 1: monogramy, loga… FS
11. 1.12.2015 od 14:30 na 240sb, VŠE Jak to chodí v reklamkách (Bistro: Tomáš Kleňha – Account director + kreativní ředitel Pavel Flégl)
12. SH Zpětná vazba 2: FS + Bitmapy + TEST
13. 15.12, 12:45, 240sb, VŠE Štěpán Vodrážka – reklamní režisér Plak., sazba
14. 6.1.2016 od 11:30 Zpětná vazba 3: Sazba + PL (zapis známek)

 

cvič. výstup
1
2
3
4 skica: s 3x návhry monogramu, 3x návhry loga1, 3x návhry loga2
5
6
7
8 20b monogram 6b, logo1 6b, logo2 6b, redesign 2b
9
10 30b 2x FS z loga1 15b a loga2 15b: vizitka (5b), dopisní papír (5b), aplikace loga (5b)
11
12
13 10b plakát1 (vektor), 10b plakát2 (vektory + bitmapa), sazba 15b
14
15b test

 

Ukázky odevzdávaných prací:

Odevzdávárna 1. balík (loga, monogramy): vzor1vzor2

Odevzdávárna 2. balík (firemní styl: vzory

Odevzdávárna 3. balík (grafický manuál): vzor1, vzor2

Odevzdávárna 3. balík (sazba): vzor

Sylaby přednášek:

Logo, vizitky a dopisní papíry

Firemní styl

Další podklady:

OPPA – tutoriály a PDF ke stažení

Materiály ke kurzu

Ukázky prací

e-learning