Termíny

26.4.2017 - Rektorský sportovní den

29.9.2017 - Děkanský den

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Multimediální komunikace 4ME400, 4ME401

sis

Přednášející:

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.,

Kristýna Horná, DiS.

Ing. Zdeněk Vondra,

externisté

Průběh (orientační):

4ME400/401 Multimediální komunikace
týden vyučující před.
1. SH Prvky multimédií
2. ZV Teorie komunikace
3. ZV Produkční řetězec
4. KH / SH Barvy, tvary
5. KH / SH Barvy (přinést pastelky – uděláme hru…!)
6. ZV Kreativa – tvorba kreativních konceptů
7. ZV Brief, debrief, kreativní brief
8. SH Vizuální komunikace, osobnosti
9. ZV Mediasplit a mediální plánování
10. SH Design – tipy triky
11. rektorské volno
12. SH/RK ? HOST – povolání produkční
13. SH Design – tipy triky
zkoušk.obd. test
SH: Stanislav Horný, KH: Kristýna Horná, ZV: Zdeněk Vondra,

 

 

Výstupy:

týden výstup 4ME400 výstup 4ME401
1.
2.
3. návrh tématu „Rešerše reklamní kampaně“
4. schválení tématu „Rešerše reklamní kampaně“
5.
6.
7. 10b odevzdání „Rešerše reklamní kampaně“ 10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
zk. 20b test 20 30b test 30
ze cvič. 70b 70 ze cvič. 70b 70
100 100

 

Rešerše reklamní kampaně

Rešerše o rozsahu textu min 3 normostran a max 4 normostran  (normostrana = 1800 znaků na stránku včetně mezer) + ukázky díla.

Popište v následujících 5 bodech:

  • použité výrazové prostředky      (jaké byly použity barvy, modely, kompozice,…)
  • podstata předané informace      a způsoby komunikování
  • ekonomické aspekty      realizace
  • publikování a prezentování      díla
  • mediální a společenský      dopad

Dílo může být: pro­pagace, reklamní kampaň, webová komplexní reklama

Rešerše bude obsahovat Vaše jméno, hypertextový odkaz na uvedené dílo,ukázka uvedeného díla, úvod a závěr, a ke každému výše uvedenému bodu 15–20 řádků

Návrh tématu rešerše musí být vložen přes ISIS do Odevzdávárny nejpozději do konce 3. týdne semestru (NE 23:59) ve Word dokumentu ve formátu:

prijmeni_jmeno_RES.doc

Obsahem bude:

1. příjmení a jméno

2. mail

3. téma hlavní (preferované)

4. téma záložní 1

5. téma záložní 2

Pozdní odevzdání návrhů témat = – 25 % z možných bodů za rešerši.

Do konce 4. týdne bude na webu GML (gml.vse.cz:  Aktuality) zveřejněn seznam schválených témat).

Po schválení lze začít psát rešerši a využít konzultací u vyučujících (velmi doporučené)

Jestliže nebude téma zvoleno do 4. týdne výuky nebude vám předmět uznán

Rešerše odevzdávejte přes ISIS do Odevzdávárny a to nejpozději do 7. týdne výuky (NE 23:59) – (práce odevzdávejte pouze ve formátu prijmeni_nazev práce.doc (ve Wordu!!!))

Současně doručte do GML (336rb) nejpozději do Pátku 8. týdne výuky do 14:00 tištěnou verzi rešerše (pozdní odevzdání – 25 % bodů z možných)

Pozdní odevzdání rešerše = – 50 % z možných bodů za rešerši.

Jestliže nebudete formálně správně citovat a parafrázovat, bude Vaše práce považována za plagiátorství, a Vaše práce bude postoupena přestupkové komisi.

Wikipeda.org není relevantní zdroj, každá práce musí obsahovat alespoňjeden tištěný zdroj (kniha, časopis, noviny, …)

Vzorové rešerše z minulých semestrů

 

 

Sylaby přednášek:

– Barvy

– Multimédia – workflow

Základní principy designu