Termíny

19.12.2017 00:00 - 23.1.2018 00:00 - Probíhá kurz Režie AV díla s O. Kepkou

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Multimediální komunikace 4ME400, 4ME401

sis

Přednášející:

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc., horny@vse.cz

Kristýna Horná, DiS., khorna@vse.cz

Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.,  zdenek.vondra@vse.cz

+ externisté

Průběh (orientační):

 

4ME400/401 Multimediální komunikace 2017 LS
týden vyučující před.
1. ZV Teorie komunikace
2.
3. ZV Produkční řetězec
4. ZV Kreativa – tvorba kreativních konceptů
5. ZV Brief, debrief, kreativní brief
6. SH Prvky multimédií
7. ZV Mediasplit a mediální plánování
8. SH Vizuální komunikace, osobnosti
9. KH Barvy – teorie
10. KH Barvy – praxe (přinést pastelky …!)
11. SH Design – tipy triky
12. SH Design – tipy triky
13. SH Design – tipy triky
zkoušk.obd. test
SH: Stanislav Horný, KH: Kristýna Horná, ZV: Zdeněk Vondra,

 

Výstupy:

 

Multimediální komunikace 2017 ZS
týden výstup 4ME400 výstup 4ME401
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. návrh tématu  „Rešerše reklamní kampaně“
8. schválení tématu  „Rešerše reklamní kampaně“
9.
10.
11.
12. 10b odevzdání  „Rešerše reklamní kampaně“ 10
13.
zk. 20b test 20 30b test 30
ze cvič. 70b 70 ze cvič. 70b 70
100 100

 

Rešerše reklamní kampaně

Rešerše o rozsahu textu min 3 normostran a max 4 normostran  (normostrana = 1800 znaků na stránku včetně mezer) + ukázky díla.

Popište v následujících 5 bodech:

  • použité výrazové prostředky      (jaké byly použity barvy, modely, kompozice,…)
  • podstata předané informace      a způsoby komunikování
  • ekonomické aspekty      realizace
  • publikování a prezentování      díla
  • mediální a společenský      dopad

Dílo může být: pro­pagace, reklamní kampaň, webová komplexní reklama

Rešerše bude obsahovat Vaše jméno, hypertextový odkaz na uvedené dílo,ukázka uvedeného díla, úvod a závěr, a ke každému výše uvedenému bodu 15–20 řádků

Návrh tématu rešerše musí být vložen přes ISIS do Odevzdávárny nejpozději do konce 7. týdne semestru (NE 23:59) ve Word dokumentu ve formátu:

prijmeni_jmeno_RES.doc

Obsahem bude:

1. příjmení a jméno

2. mail

3. téma hlavní (preferované)

4. téma záložní 1

5. téma záložní 2

Pozdní odevzdání návrhů témat = – 25 % z možných bodů za rešerši.

Do konce 8. týdne bude na webu GML (gml.vse.cz:  Aktuality) nebo mailem oznámen seznam schválených témat).

Po schválení lze začít psát rešerši a využít konzultací u vyučujících (velmi doporučené)

Jestliže nebude téma zvoleno do 8. týdne výuky, nebude vám předmět uznán

Rešerše odevzdávejte přes ISIS do Odevzdávárny a to nejpozději do 12. týdne výuky (NE 23:59) – (práce odevzdávejte ve formátu prijmeni_nazev práce.doc (ve Wordu nebo PDF )

Pozdní odevzdání rešerše = – 50 % z možných bodů za rešerši.

Jestliže nebudete formálně správně citovat a parafrázovat, bude Vaše práce považována za plagiátorství, a Vaše práce bude postoupena přestupkové komisi.

Wikipeda.org není hlavní relevantní zdroj.

Vzorové rešerše z minulých semestrů

 

 

Sylaby přednášek:

– Barvy

– Multimédia – workflow

Základní principy designu