Termíny

28.6.2017 08:00 - 15.8.2017 23:59 - Přihlašování do Roční akademie multimédií

24.7.2017 - 5.8.2017 - Letní škola multimédií 2017

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace

4MK – Multimediální komunikace

 

Grafická a multimediální laboratoř garantuje výuku Vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace určenou studentům hlavních specializací fakult financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářské a národohospodářské fakulty VŠE a studentům vybraných hlavních specializací Fakulty informatiky a statistiky.

 

Stručná charakteristika specializace 4MK

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti počítačové grafiky, sazby, digitální fotografie, digitálního videa a řízení multimediálních projektů.

Absolventi specializace se uplatní jako řešitelé multimediálních projektů, jejich zadavatelé nebo pracovníci PR útvarů a marketingu.

 

Kapacita na semestr

25 studentů

 

Garant

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Grafická a multimediální laboratoř FIS VŠE

 

Anotace

Pojem multimédia označuje společné působení více výrazových prostředků určených pro komunikaci a jejich vzájemné fungování v interakci s příjemcem. Vedlejší specializace Multimediální komunikace učí práci s informacemi vyjádřenými statickým i pohyblivým obrazem, zvukem a textem včetně možností uplatnění v praxi. Ústředními tématy jsou vizuální gramotnost a informační design, které jsou nezbytné pro správné chápání a využití multimediálního obsahu. Technologie pro tvorbu multimédií jsou v současné době dostupné široké veřejnosti, narůstá objem informací vyjádřených touto cestou a stále více vzniká potřeba na jejich kvalifikované užívání. Nástup webu 2.0 a posílení pozice nových médií otevírají možnosti jejich aplikace v ekonomii a kultuře. Absolvent vedlejší specializace bude mít přehled o teorii multimédií a audiovizuální komunikace. Osvojí si základní znalosti a dovednosti v oblastech grafiky, sazby, digitální fotografie, digitálního videa a řízení multimediálních projektů. Bude znát řetězec vzniku multimediálního produktu od zadavatelské fáze až po vlastní realizaci. V praxi nalezne uplatnění jako řešitel multimediálních projektů, jejich zadavatel nebo pracovník PR útvarů a marketingu.

 

Předměty vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace

4ME400 Multimediální komunikace

Kurz 4ME400 Multimediální komunikace je úvodním kurzem celé vedlejší specializace 4MK – doporučujeme ho absolvovat na začátku studia VS.

4ME411 Počítačová grafika a sazba

4ME421 Digitální fotografie

4ME431 Digitální video

4ME499 Multimediální projektový seminář pro VS

Kurz 4ME499 je závěrečným projektovým seminářem VS, ve kterém uplatníte znalosti získané v ostatních předmětech VS.

 

Příklady výstupů z jednotlivých předmětů VS

4ME421 Digitální fotografie

4ME431 Digitální video

vedlejska_plakat_fin_new

Státní zkouška

Studium vedlejší specializace  4MK Multimediální komunikace je zakončena státní zkouškou, která odpovídá Studijnímu a zkušebnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech.

Forma zkoušky: ústní zkouška spojená s prezentací projektu zpracovávaného v rámci 4ME499 Multimediálního projektového semináře

Termíny a okruhy ke státní zkoušce z vedlejší specializace 4MK a doporučená literatura

Diplomová práce v rámci vedlejší specializace

Studenti mohou, v odůvodněných případech, na základě povolení garantem své hlavní specializace, zpracovávat a obhajovat diplomovou práci v rámci vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace.

Harmonogram odevzdávání diplomových prací jsou v souladu s termíny stanovenými Fakultou informatiky a statistiky, tedy:

  • v zimním semestru 2016/2017 je stanoven termín odevzdání DP nejpozději 14.12.2016 do 14:00 hod. (pro obhajoby konané v únoru 2017)
  • v letním semestru 2016/2017 je stanoven termín odevzdání DP nejpozději 3.5.2017 do 14:00 hod. (pro obhajoby konané v červnu 2017)