Harmonogram přijímacího řízení Nultého ročníku 2017/18

 

Příjem přihlášek ke studiu Nultého ročníku elektronicky na prihlasky.vse.cz a doručení ověřené kopie maturitního vysvědčení studijní referentce FIS – p. Sedláčková (č. dveří NB411)
Tato povinnost se netýká zájemců, u kterých byla tato skutečnost již ověřena v rámci přijímacího řízení k řádnému studiu daného oboru v témže akademickém roce
do 15.8.2017
Rozeslání 1. výzvy k zápisu do studia vybraným uchazečům do 21.8.2017
Platba za studium uchazečů oslovených v 1. výzvě (tj. stanovená částka musí být nejpozději tento den připsána na účtu VŠE) do 28.8.2017
Zápis ke studiu, včetně podepsání Smlouvy, uchazečů oslovených v 1. výzvě 30.8.2017
Případná 2. výzva na uvolněná místa bude vybraným uchazečům rozeslána do 31.8.2017
Platba za studium uchazečů oslovených ve 2. výzvě (tj. stanovená částka musí být nejpozději v tento den připsán na účtu VŠE) do 5.9.2017
Zápis o studiu, včetně podepsání Smlouvy, uchazečů oslovených ve 2. výzvě 6.9.2017

 

Detailnější informace týkající se zápisů, tj. čas a místnost, budou upřesněny při rozesílání 1. a 2. výzvy k zápisu.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague