Termíny

19.12.2017 00:00 - 23.1.2018 00:00 - Probíhá kurz Režie AV díla s O. Kepkou

18.1.2018 11:00 - 4.2.2018 18:00 - Výstava #jsmemultimedia v Czech Photo Centre

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky 2017

Související stránky

Všechny zájemce o studium oboru Multimédia v ekonomické praxi zveme na

Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky,

který proběhne

v pátek 13.1.2017

10:00 – 11:00 hod.

Setkání s vedením fakulty

Vencovského aula

  • Úvodní slovo
  • Přijímací řízení: způsoby přijetí, prominutí zkoušek, uznávání studia ze zahraničí, testy přijímacího řízení
  • Výjezdy do zahraničí
  • Koleje
  • Stipendia
  • Diskuse

 

11:15 – 12:30 hod.

Setkání s učiteli oboru Multimédia v ekonomické praxi

  • Posluchárna NB D

 

od 12:30 hod.

Setkání se současnými studenty

  • spojeno s prohlídkou školy

 

infografika